tisdag 24 februari 2009

Vanvård i svensk sjukvård?

När jag skrev det de första inläggen om moderaternas sjukvårdsprogram (här och här) så var min källa den presentation som Filippa Reinfeldt och Per Schlingmann gjorde på Newsmill. Nu har rapporten lagts ut på moderat.se och har bland annat lästs av DN ledarredaktion som kommenterar under rubriken "Rapport om vanvård".

Redan rubriken bekräftar att mina kommentarer från början stämde. Man har döpt rapporten till "Jämlik vård". Det saknas helt resonemang och förslag som utgår från de klassorättvisor som idag råder i vården där den nära vården i ex Stockholm lättare etablerar sig i välbeställda områden samtidigt som vårdens resurser är otillräckliga där ohälsotalen är högre. I stället tar moderaterna skillnaderna mellan landstingen som exempel. Det sista förvisso viktigt men det första väl så viktigt. Att partiet saknar förslag för att möta de skillnaderna mellan människor är ganska skrämmande.

DN:s stora kritik handlar om att m nu vill "förstatliga" vården. Nationell lagstiftning ska slå fast det mesta och frånta mycket av landstingens självbestämmanderätt. Till viss del håller jag faktiskt med moderaterna. Det KAN inte vara så att brister i vården skyfflas undan med hänvisning till ett decentraliserat ansvar. I rapporten verkar moderaterna också "avrätta" folkpartiets viktigaste sjukvårdspolitiska dröm: att husläkaren ska vara utgångspunkten i vården. M öppnar för att andra än läkare ska kunna vara den fasta vårdkontakten. Det är bra!
Samtidigt innebär det en spricka i den borgerliga alliansen.

En positiv kursändring som moderaterna verkar genomföra är synen på det förebyggande arbetet. När riksdagen för några år sen beslutade om den nationella folkhälsostrategin avfärdades den, precis som folkhälsoprogrammet i Stockholms landsting, av att den enskilde själv är ansvarig för sin hälsa. Visserligen är det också första meningen i rapportens del "hälsosamma Sverige". Därefter lyfter man ändå fram ett antal konkreta folkhälsoområden att arbeta med. Det är en ny och positiv insikt som andra haft länge.

Mindre bra är det vårdvalstvång som moderaterna vill införa. I och för sig hänvisas till den nya lagen som riksdagen antog förra veckan. Men partiet öppnar också för att systemet ska läggas fast nationellt. Man frågar sig hur de otroliga skillnaderna i tillgång till vård som finns i Sverige ska hanteras där. Skillnader som inte beror på politik utan på det faktum att Stockholm är en magnet också för vårdens personal.

DN:s ledare träffar rätt när i en kommentar som på samma sätt som mina inlägg kopplar rapporten till det faktum att Filippa Reinfeldt själv är ansvarig för vården.
”ett mänskligt sjukvårdslotteri där den som har turen med sig får rätt behandling medan den som drar nitlotten blir förpassad till sämre läkemedel” Det är hårda ord, och de kommer således från den person som har det yttersta ansvaret för Sveriges största sjukvårdsorganisation. Man måste oroligt fråga sig hur hon har det på jobbet".
Jag frågar mig detsamma. Vi har sett hur den vårdgaranti som FR själv ansvarar för har spruckit när tusentals fastar i landstingets vårdköer. Vi kan se effekterna av vårdvalet som styr den öppna sjukvårdens resurser totalt fel, från områden med stor ohälsa till Stockholms redan välförsedda delar. Vi ser som en följd av detta hur människor med större vårdbehov faktiskt inte får den del av vårdens resurser som deras sjukdomsbild faktiskt kräver. Det är ett område där den moderata rapporten faktiskt behöver skrivas om.

För dig som vill debattera sjukvård: Gå med i Facebook-gruppen "Vårddialogen".

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,