måndag 9 februari 2009

Godnatt, byggande och klimat

Nyss hemkommen från 4,5 timmars fullmäktigedebatt. Vi hann med halva dagordningen. När andra halvan ska avverkas återstår väl att se. Dagens tunga debatt var årets projektplan. Hur ska byggandet av bostäder ser ut, mer konkret och i relativ närtid? Mark för spårvägar och motorleder? Mark för industrier och arbetsplatser?

Samhällsplanering engagerar. Kanske lite väl lite miljöperspektiv, något som borde vara självklart. En exploatering av ett handelsområde i Flemingsbergsdalen ingår. Nån menade att det är tänkt som ett område för närservice. Men som förre "ledaren" i Huddinge uttryckte det: Flemingsberg är en regional kärna som måste få ett handelsområde för att kunna utvecklas till just det. Ungefär så.

En tredjedel av de svenska hushållen har förändrat sitt köpmönster från att handla nära till att handla i köplador utslängda i "periferin". De har tillsammans ökat utsläppen av koldioxid med mellan 200 till 1000 procent. Varför ska man snacka om Kyotoprotokoll och annat om inte kommunalmän och -kvinnor ens kan ta ett så konkret och lokalt ansvar för att klimathotet inte ska förvärras? Det räcker med externa köpanläggningar i Stockholms län!

Annars var bostadsbyggandet det stora ämnet. Borgarna vill bygga högst 300 bostäder. Lika många som min gamla hemkommun Strängnäs planerade när man var 18-20 000 invånare. Huddinge är 93000. Många unga vill flytta hemifrån. Länsstyrelsen bedömer att kommunen, för att klara behoven och bidra till regionens samlade behov, borde bygga 600. Huddinges styrande halverar nu detta.

Om det blir några hyresrätter sen, är skrivet i stjärnorna. De moderata (främst) företrädarna flyr till tal om valfrihet, om förra regeringen, om förskoleköer de själva orsakat, om ägarlägenheter. Ja, det finns ingen hejd på saker man kan motivera ett nej till hyresrätter med. Kvar står de bostadssökande. Kvar står också de som likt mig själv faktiskt vill välja hyresrätt för att exempelvis slippa krav på ogräsrensning, spikande och sågande och annat som "drabbar" egnahemsägaren.


På riksplanet vill Mats Odell - ministern som skrotade investeringsstödet till hyresrätter - nu ha en överenskommelse med S. (från riksdag&dep) Odell har sett detta:

Fakta

Antalet påbörjade bostäder enligt statliga Boverkets prognos:

  • 2006 – 41 600
  • 2007 – 36 600
  • 2008 – 22 500
  • 2009 – 16 000
Att det ska vara så svårt och förstå att saker hänger ihop. När Huddinge skjuter bostadsambitionerna i sank, ja, då sjunker hela Sveriges byggande. Men det kan till en del förklaras med att Odell själv har omöjliggjort viktigt bostadsbyggande i landets kommuner.