torsdag 12 februari 2009

Sanna Rayman, vårdval och kärleken till årsredovisningar

Jag delar tydligen den ganska märkliga läggningen att älska hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisningar med SvD:s Sanna Rayman. I ett ledarinlägg idag har hon, som jag tolkar det, hunnit titta på sammanfattningen av den digra redovisning som landade i brevlådan i går. Sanna upprepar i huvudsak det budskap som den styrande majoriteten gärna vill sprida: om fler vårdcentraler, om ökat antal besök och på det stora hela ganska nöjda Stockholmare.

När det gäller synen på vården, dess tillgänglighet och förtroendet för den, hittar säkert Sanna Rayman fram till sidan 8 i årsredovisningen. Här finns vackert färglagda diagram som sällan omnämns: Två tycker jag är intressanta: vi sossar försökte under vår tid lägga stor kraft på just ökade tillgänglighet. Och hur har förtroendet utvecklats?

Utvecklingen, förtroendet för vården
-01, -02, -03, -04, -05-, -06, -07, -08
51 , 51 , 53 , 55 , 59 , 62 , 63 , 66

Utvecklingen, tillgängligheten
-01 -02 -03 -04 -05- -06 -07 -08
70, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 81

Som tabellerna visar infann sig inte himmelriket när Filippa och Fredrik tog makten i landet 2006. På dessa två parametrar har en positiv utveckling pågått ganska länge. I alla fall från 2003 då det åter fanns en S, V, mp-majoritet i landstinget.

När Sanna Rayman hyllar vårdvalet har hon missat en del annat. För att helt utan skam citera mig själv i ett inlägg för några dagar sen:
De främsta orsakerna till volymökningen är befolkningsökning och ökat utbud som ger bättre tillgänglighet.
Det finns alltså andra och kanske viktigare förklaringar till ökningen. En annan kan också vara det läkarna berättar om: kortare besök tvingas fram av ersättningssystemet. Man tvingas komma tillbaka igen för fler undersökningar. Frågan är också var i länet som vårdvalet faktiskt ÄR orsak till en positiv utveckling. Ja, av de nystartade (senast 19 st nya) har de flesta tillkommit i city. Få runt om i länet och 15 kommuner helt utan ny vårdcentral.
Sanna har rätt i att det nu är 23 nya vårdcentraler som gäller. Det hon och majoriteten nu glömt är den kampanj som moderaterna körde för ett år sedan. Då var de över 40 nystartade i "Den nya sjukvården," en sak som också utgått välförtjänt medial granskning.

Det är väl bra om det går bra? Ja, måhända. Men en av mina farhågor börjar redan besannas. Att fokuset på vårdval och nyetableringar koncentrerade till city får väldigt många att glömma hur förbannat orättvis vårdens resurser var fördelade före vårdvalet. Inte minst gäller det vart de privata specialisterna väljer att verka. Ska vården bättre än idag ta hänsyn till behov och sjukdomsbilden hos befolkningen kan vi inte nöja oss med att det inte finns "vita fläckar", dvs områden som helt saknar vård. Den ambitionen, som majoriteten nu verkar ha är alltför låg.

Det krävs i stället omfördelning (av befintligt och/eller tillskott) "Från norr till söder, från innerstad till kranskommuner om man ser det mycket grovt. Ett perspektiv av rättvisa som saknas helt i den nuvarande landstingsmajoritetens politik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,