onsdag 18 februari 2009

Läkarförbundet slaktar Vårdval Stockholm

Ännu en gång döms modellen Vårdval Stockholm ut. Den här gången av Läkarförbundet. (Dagens medicin, Läkartidningen) I svd, papperstidningen säger Eva Nilsson Bågenholm:
"..det är många unga och friska som kommer medan det betalar sig sämre med multisjuka patienter som behöver långa besökstider"
Precis som socialdemokraterna och övrig opposition vill läkarna ha en högre andel fast ersättning. Förbundet kräver också, som vi sossar, att en del av ersättningen bygger på socioekonomiska faktorer för att möjliggöra en rättvis vård. Sjukvårdspolitiker borde kunna möta ett av läkarförbundets krav ganska enkelt:
– Det måste vara ett politiskt uthålligt system som håller över valen
Visst ska valresultat få slå igenom också i vården. Därför kommer alltid förändringar att genomföras. Förändring är en del av livet, som bekant. Men där det går bör man ha höga ambitioner om att skapa långsiktiga spelregler. Vi försökte få Filippa Reinfeldt och den styrande majoriteten i Stockholm att bromsa, tänka till och föra dialog. Icke! Vårdval Stockholm pressades igenom ett par dagar före midsommar utan att dra lärdom av Hallands modell och utan att lyssna på opposition och personal.

Läkarförbundet har förvisso inslag i sin drömmodell som också ingår i vårdval Stockholm, där jag själv är mycket kritisk. Hela utgångspunkten att sjukvården ska ses som ett "område där entreprenörer ska blomma upp" är utifrån vårdens grund - rättvis vård efter behov - så totalt fel! På samma sätt är det med den fria etableringsrätten. Doktorn ska välja arbetsplats snarare än att förlägga doktorns arbetsplats där patienterna behöver vård.
Så har det blivit med Vårdval Stockholm. Men att inte ta hänsyn till patientens behov när vårdens resurser fördelas ÄR faktiskt ett brott mot hälso- och sjukvårdslagen.

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,