fredag 20 februari 2009

Välfärdshotet

Redan innan eventuella SAAB-effekter visar sig så är läget mycket allvarligt: Ams redovisar dystra siffror:
Under januari varslades 17 000 personer om uppsägning, att jämföra med 3 600 i januari föregående år. Detta är den högsta januarinivå som uppmätts sedan jämförbar statistik infördes på 1970-talet.
Som en följd av jobbkrisen drabbas också välfärden i skola, sjukvård och omsorg. Skatteintäkterna minskar dramatiskt kommande år. Samtidigt riskerar kostnader för olika stöd till hushållen att öka, inte minst efter försämringarna i a-kassan. Sveriges kommuner och landsting skriver:(och omnämns i DS)
Konjunkturbilden har förändrats i negativ riktning. Det märks tydligt i dagens prognos som medför att kommunsektorns skatteintäkter nu beräknas bli 5 miljarder kronor lägre i år och nära 11 miljarder kronor lägre nästa år än i vår förra prognos strax före jul
Trots det uppenbara hotet mot välfärdens kärna väljer regeringen att ligga lågt, också i denna fråga. Kommunministern, Mats Odell, har svarat på fråga i riksdagen om detta. Hans besked är att regeringen följer frågan och återkommer i april med en bedömning.
Regeringen följer utvecklingen noga. Nya bedömningar av den ekonomiska utvecklingen kommer att presenteras i den ekonomiska vårpropositionen. Som jag tidigare framhållit kan jag inte föregripa detta arbete.
Ser att Thomas Östros har kommenterat detta.
De minskade skatteintäkterna motsvarar cirka 15 000 färre anställda i år och 33 000 färre anställda nästa år. Nu hotas kvaliteten i välfärden. Efter att den här bomben har släppts kommer alla ekonomiansvariga i landets kommuner och landsting att tvingas föreslå betydande besparingar.
Sammantaget är jobbkrisen och de minskande skatteintäkterna en riktig tickande bomb. Främst för svenska folket som får känna av de sämre tiderna. Men också för en alliansregering vars främsta vallöfte 2006 var just jobben, kampen mot utanförskapet och "välfärdens kärna".
Illa! Riktigt illa!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,