lördag 3 juli 2010

Rödgrön fördel: Offensiva ROT-förslag

här inför sommarens Politiska vecka, unik och den enda veckan med stort P, funderar jag över fördelar med de rödgröna. Med socialdemokraterna. Och vari de stora kritikpunkterna bör riktas mot de som nu styr Sverige och många kommuner och landsting. Det är 77 dagar tills vallokalerna öppnar den 19 september. Veckan som kommer ger ordentlig fart på valdebatten, tal kommer att leverera både besked och vara underlag för kritikstormar.

vilka är de bästa råden för att rösta socialdemokratiskt och på rödgrönt? Vilka argument finns för att byta färdriktning? Jag tänker försöka belysa det ganska frekvent framöver. Om inte dagligen så ofta, under temat "Rödgrön fördel". Delvis inspirerad av Kent Persson som nämner tio punkter. Tänkte: det måste finnas många fler än 10 som talar till rödgrönas fördel. Så här startar jag.

Rödgrön fördel 1/77  ROT-AVDRAGET
Första fördelen föranleds av en direkt felaktighet / medveten felskrivning /...annat, av Per Gudmundson, SvD:s ledarsida. För den som läser innantill i den rödgröna budgetmotionen blir de skarpa förslagen lita av motsatsen till var SvD-ledaren påstår.

ROT-avdraget är viktigt för jobb och tillväxt i samhällsbyggnadssektorn. Att använda det som konjunkturstöd känns också helt rätt, om man inte vill bygga upp hela sektorer som från början bygger på skattefinansiering i någon form. Bidrag såväl som avdrag. I den rödgröna vårbudgeten nämns den funktionen av ROT-avdraget. I sak och för de kommande åren handlar budgeten om att STÄRKA ROT. Inte som Gudmundson påstår, avveckla, och sen med en liten insinuant uppgift om "kanske redan 2012".

I budgetmotionen framgår de riktiga förslagen: Några av de viktiga skrivningarna:
- Vi lägger förslag om att utvidga ROT-avdraget, men behåller det nuvarande ROTavdragets grundläggande konstruktion. Det utvidgade förslaget omfattar 1,5 miljarder kronor 2011 och 2,5 miljarder kronor 2012 och presenteras närmare i kapitlet om skatter.

- Vi avsätter 200 miljoner för skol-ROT 2011 och 400 miljoner 2012.
• Nuvarande ROT-avdrag kvarstår i sin nuvarande konstruktion.
• Det befintliga ROT-avdraget kompletteras med en särskild klimatbonus.
• Ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för renovering av flerfamiljshus införs om 1,5 miljarder 2011 och 2,5 miljarder 2012.

- Vi vill också att avdraget ska vara tidsbegränsat eftersom man då uppnår störst konjunkturstabiliserande effekt. Vi kommer dock att behålla ROT-avdraget så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen. Totalt föreslår vi att det tillförs 1,5 miljarder kronor från den 1 juli 2011 och därefter 2,5 miljarder kronor 2012 för ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning av det ROT-avdrag regeringen infört och dessutom en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus i miljonprogrammen. Sammanlagt bedöms detta skapa omkring 15 000 fler jobb.
Att ge bra förutsättningar för olika aktörer att bygga Sverige för framtiden måste vara  ett av politikens viktigaste uppdrag. Och byggnader är inte bara "fysiska ting". Skolors utformning är viktiga för en god undervisning och där är Skol-ROT inte bara ett byggstöd utan också en viktig investering i kunskaper. ROT-avdraget är min "Rödgrön fördel nummer 1 av 77".

Mer att läsa:
- "Uppladdning inför Almedalen": Eget inlägg.
- Mina tankar inför Mona Sahlins tal.
- Mina frågor till Reinfeldt inför hans tal i morgon söndag.
- Marika Lindgren Åsbrink med förväntningar inför Sahlins tal.
- Mats Engström med några långsiktigare frågor. Kommer svaren under Almedalsveckan?
- Helene Sigfridsson med almedalstips.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

6 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Både RUT och ROT är feltänkt.
Vi skall inte med skattepengar subventionera enskilda branscher.

Jonny sa...

Varför inte införa ett installationsbidrag till alla hushåll som installerar en värmepump (inom ROT-systemet) ?

Låt säga att en standardinstallation luft/luft kostar 25000 med allt inräknat.
Maskinen kostar strax över 20000:-

Vi vet att efter ca 3 år med dagens elpriser så är den intjänad, trots detta verkar många inte installera en.

Det behövs uppenbarligen mer morötter ?

Inkludera värmepumpen (och andra effektiva energisparåtgärder, t.ex material för tilläggsisolering etc) i ROT avdraget !

Dvs inte bara arbetet utan även materialet i dessa fall när det är miljöinriktade åtgärder.

Juri sa...

Om alla installerade en värmepump och halverade sin elförbrukning, så skulle staten antagligen förlora för mycket i skatteintäkter som vi betalar via elräkningen.

Anonym sa...

RUT och ROT är inte samma sak så det borde inte jämföras överhuvudtaget.

ROT är i en branch som är cyklisk. Det innebär att det kan vara samhällsekonomisk nytta att ge stimulanser till branchen när konjunkturen är låg.

RUT har inte samma konjunktursvängningar. Behovet är konstant, och det handlar mer om kundens attitud till att köpa tjänsten som styr.

En stimulans till RUT är i princip verkningslös därför att behovet av branchen är konstant.

En stimulans i ROT har en poäng när branchen är låg men också är det viktigt att plocka bort ROT när branchen är på högvarv.

Jonny sa...

Juri -
Ja det är förvisso sant, bensinsnålare bilar, värmepumpar allt som innebär energieffektivisering är ett hot mot statens kassako. Staten får därför hela tiden höja sina skattesatser för att fortsätta att mjölka sina kossor.

essbeck:
Marginalkostnader för att använda en tjänst är så hög att det nästan omöjliggorts.

RUT möjliggör att svarta jobb blir vita och att jobb görs som aldrig annars skulle utförts, allt med skatteintäkter som resultat.