torsdag 22 juli 2010

Budgetsprickor ska lagas och lappas. Före valdagen

Förutsättningarna för svensk basindustri måste förstås vara goda. Så är exempelvis skogen en viktig grundpelare i allt det som skapar de resurser som är så viktiga för Sverige. Med det sagt ska man ändå minnas att "särintressen" alltid har uppdraget att agera utifrån just särintresset. Säkert är dagens inlägg på DN Debatt av Skogsindustriernas Marie S Arwidson ett uttryck för detta uppdrag att agera för de egna medlemmarnas bästa. Inget ont i det. Artikeln är en del i den "kampanj" som har startat för att stoppa de förslag som ingick i den rödgröna budgetmotionen som en delfinansiering av infrastruktur.

Utan att vara expert på kilometerskatten verkar det ändå finnas både en uppslutning kring tanken på fler håll och en tillämpning av densamma i andra länder. Inte bara i statliga utredningar utan också hos andra. Konjunkturinstitutets analyser pekade på vissa negativa effekter "lokalt" men små effekter i det stora hela.

I utredningen från 2006 skrivar man om de reaktioner som Skogsindustrierna har framfört i arbetet:
Företrädare för Skogsindustrierna uppgav att de anser att drift och investeringar i vägnätet skall finansieras med anslag.
I grunden håller jag med. Och visst vore en viss vändning i opinionen viktig, en insikt om att skattepengar också används till viktiga investeringar som  är förutsättningen för tillväxten. Tyvärr har jag svårt att se Skogsindustrierna som banderollbärare i ett demonstrationståg med budskapet "Det är häftigt att betala skatt" eller liknande. Men om, säger om, det finns glapp, hål eller sprickor i budgetförslag som antyds i artikeln så är det förstås angeläget att dessa tätas och spacklas före valdagen. Såväl i rödgröna som i "blåalliansens" budgetförslag.

Mer att läsa:
- Mp-PM om kilometerskatten

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Förmögenhetsskatten lär vara likadan: ingen aning om hur den skall se ut ... men den skall inbringa 4 miljarder kr.

Henrik Vallgren
nyspråk.se/politik

Johan Lidén sa...

En sak som är lite oroande är om det finns glapp och sprickor som rödgröna ej förutsett. Att en skatt slår mot företag, och att nivån ej är helt låst eller färdig kan man ta. Men i artikels antyds också att detta slår mot möjligheten att få fram förnybar energi, samtidigt som de rödgröna här har klart högre ambitioner än alliansen. Är detta något man månne tänkt på?