fredag 23 juli 2010

Riktig krisanalys men ytterst tunnt med förslag, Handelskammaren

Själva beskrivningen av verkligheten är det inget fel på i dagens artikel från handelskammaren. Det är utan tvekan så att bostadsbristen drar ner möjligheterna för företagen att rekrytera personal när bostadsmarknaden inte får de tillskott som behövs. Tillskott som gärna får stärka människors rätt att välja. I rätten att välja kan inte bara ingå att få hyra del av en annans bostad. Det borde ingå i de bostadspolitiska fri- och rättigheterna att också få välja hyresrätt om man vill det.

Det bostadspolitiska haveriet måste lösas. Det duger inte att vi har en regering med ett statsråd som är bostadspolitiskt ansvarig men egenetligen inte tycker att hans post ska finnas.

I artikeln föreslår Stockholms Handelskammare tre saker. Dels är det ett föga upphetsande förslag som också är regeringens enda, vid sidan av ägarlägenheter. Att den som idag bor stort ska få skatteavdrag för uthyrning. Ett ständigt återkommande, förvisso riktigt krav, om att fortsätta reformera plan- och bygglagen. Och så det ständigt återkommande och politiskt döda förslaget om marknadshyror som inget parti säger sig vilja ha.

Inget parti
? Nja. Så lät det under Reinfeldts förnyelse av moderaterna. Men så sent som i förra numret av Handelskammarens egen tidning kom nya signaler. Anna König Jerlmyr (m) svarade ja på frågan om fri hyressättning ska gälla för nyproduktion och andrahandsuthyrning. Möjligen kan Handelskammaren ha en ingång där för att få lyssnande öron för sina förslag.

Bostadskrisens ansvar är delat av flera parter. Ett stort problem är att vi idag har kommuner som saknar ambitioner att just möta människors valfrhet. Den som, likt mig, vill slippa trädgårdstäppa eller egen kompost och i stället hyra en bostad för att få något av "fullservice" tas inte på allvar. Därför beskriver också kommuner som min egen, Huddinge, bostadsmarknaden som i "balans", trots bostadskrisen. Möjligen kan både Handelskammaren och den politiska ledningen i Huddinge åka tilll Sigtuna för att få lite tips om hur bostadsförsörjningen ska planeras. Det är alltså med nuvarande förutsättningar. Men det finns också bättre alternativ. Investeringsstöd är en del, och vi vet efter Boverkets utvärderingar att den marknad som nu har dragit iväg till mer lönsamma segment inte kommer igång med hyresrättsbyggande av sig självt. Sänkt fastighetssskatt för hyresrätten och stärkt lagstiftning som "nitar fast" kommunernas ansvar är två andra viktiga åtgärder. Att planera för byggandet långsiktigt är en grundförutsättning för att sedan få fart på det.

Den bostadspolitiska krisen kommer att bestå om inte Handelskammaren och andra hjälper till att få upp initiativkraften hos sittande regering. Alternativt hjälper till att byta ut densamma.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,