fredag 9 juli 2010

Almedalen och de sociala medierna - Hur blev det?

Jag hade troligtvis missförstått själva rubriken på seminariet. Men fokuset var inte som jag trott, det vill säga om "social medier" utifrån platsen Almedalen. Där hade jag nog trott att det skulle belysa hur de sociala medierna hade märkts och fungerat under veckan. Så icke fallet, i alla fall inte den absoluta merparten av tiden som tyvärr landade i ett ganska trist analyserande och tragglande om hur bloggar länkar eller inte länkas, om de läses eller inte läses, om detta går att mäta eller inte mäta. Kommentarsfälts utsatthet av så kallade troll togs också upp. Det vill säga: en diskussion som jag som aktiv bloggare har förstått är några av bloggosfärens allra kärleksfullaste teman.

Men visst finns det godbitar att nämna också från det här morgonseminariet. Alexander Bard startade med ytterligare ett ämne som är flitigt debatterat: Hur en enskild blogg ska förhålla sig till exempelvis till ett parti man tillhör och dess "önskemål" Eller, som frågan faktiskt berörde, om det finns direkta order till bloggare. Bard citerade ur ett papper från något av allianspartierna: "Vi ska inte ägna oss åt negativ campaigning." Hans reaktion på det var "gott i sig", men att uppmaningen i sig blir att partier säger sig inte vilja styra men ändå "uppmana". Här fick också Erik Laakso första frågan utifrån sitt avhopp från nätverket Netroots, och nämnde nattens nyhet från Makthavare.se om order att inte lyssna på oppositionens tal.

Martina Lind kommenterade att "I en valkampanj finns det alltid ett visst mått av "toppstyrning plus "Inre styrninig att man tänker till om saker kan skada partiet".Något som också diskuterades vid den bloggfrukost som jag deltog i tidigare i veckan. Länkandet, något jag väljer att inte kommentera särskilt mycket. För mig som dels har lärt mig genom att titta på hur andra, erfarnare gör och dels läst experternas råd, är det något av en bloggosfärens dubbelmoral. Det lärs ut men det görs samtidigt till en av bloggosfärens egna trätoämnen. Trist och fel fokus.

Martina jämför med de stora medierna som länkar hejdlöst mellan sina mediesiter. Här glider diskussionen in på om besökssiffror skulle vara bättre. På frågan om vilka bloggar som Martina nu ser växa nämnde hon "sossebloggarna", och nämnde särskilt StorstadHAX; Emma Opassande, Mark Klamberg,  Kent Persson lyftes också fram som "klättrare". (även om HAX inte kan komma högre)

Brit Stakston berättade att hon själv inte läser topplistor men betonade att hela nätet bygger på "länka". Hon trodde också att få av toppbloggarna läses av "gräsrötter". "De måste bli bättre på att ta frågor som engagerar människor som ex barnomsorg, fritidsgårdar osv. Hänvisa från möten man har till bloggen. Min tanke om detta var att jag själv nog ligger i början av den utvecklingen av min blogg. Jag försöker skriva mer om kommunala frågor och sjukvårdsfrågor där jag faktiskt är ansvarig förtroendevald. Tror att jag ändå tänker rätt. Eller?

En annan viktig tråd fångade jag från Martina. Idag bara kort omnämnt men där jag tror framtiden kräver mycket av partier och andra som vill utveckla och stärka demokratin. Just här var tanken hur  det samarbete som ibland sker mellan bloggare med olika partifärg så småningom kommer att överföras till partistrukturerna. Ett öppnare samtalsklimat, alltså. Det är nog en av fler viktiga aspekter på hur de sociala medierna kommer att ställa ökade krav på förändringar i partistrukturer. När allt fler väljara både kräver besked och vill ge ifrån sig av tankar och förslag på nätet, dygnet runt oavsett dag, kan inte partierna hänvisa engagemang till en tisdag klockan 19 i Folkets hus. Nätet måste där användas både "formellt" i partiernas egna strukturer samtidigt som den informella nätaktivitet som sjuder måste tas tillvara av partierna. Också i fråga om makt.

Seminariet hann också avhandla förekomsten av e-post-listor, om "sociala texter", dvs blogginlägg som skrivs av fler än en, gruppbloggar, webb-TV och Iphone. På temat om de social texterna nämnde Erik exemplet om FRA-motionen till partikongressen  "Fantastiskt sätt att arbeta".



Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Visionary Life sa...

Jag tror också du är på rätt väg; att fokusera på det som du faktiskt är satt att göra. Och även att hålla en värdig politik, jag tycker tyvärr det finns alltför mycket personliga påhopp och under almedalens paneldiskussioner tydlig ovilja att över blocken kunna enas om ens en enda detalj, allt för att visa på skillnader och kanske vinna röster. Jag tror vi skulle åstadkomma mycket mer på att ibland också kunna enas och väldigt sällan använda oss av tjyvnyp.