tisdag 20 juli 2010

Klyftornas yttersta följd - En tidigare död

[uppdaterad]Jag såg ett inslag i dagens Rapport om en ny kartläggning som Folkhälsoinstitutet har gjort. Den här gången med fokus på glesbygdens villkor, där svårare sådana ibland får den där effekten som vi kanske har svårt att acceptera i Sverige: att människor faktiskt går och dör tidigare än andra. Här blir en återkoppling till boken Jämlikhetsanden förstås viktig. Människors hälsa blir sämre på alla tänkbara sätt av samhällsklyftor. Idag går det åt fel håll.

många sätt delar  glesbygden problem med vissa stadsdelar i storstäder. Vi kan alla namnen: Rinkeby, Tensta, Vårby, Alby, Fittja,. Rosengård, Ronna.....Områden med befolkningar som många städer runt om i landet som har högre arbetslöshet, större sociala problem, ofta en försämrad kommersiellt och också offentlig service. Och just här finns samma dystra problem som dagens rapport från FHI visade, - det om en för tidig död relativt invånare i exempelvis Danderyd, Täby och Vaxholm.

Just här kommer en av mina irritationspunkter in. Vi ser det i Folkhälsoinstitutets rapporter och jag ser det i landstingssammanhang: Att redovisa folkhälsoläget kommunvis ger för min egen kommun, Huddinge, helt absurda perspektiv. Vi har stadsdelar som mäter sig väl med Danderyd i folkhälsohänseende. Men vi har också stadsdelar med sämre hälsoläge och tidigare död än Älvdalen som nämns i Rapportinslaget.

Det ska självfallet inte ta fokus från de problem som behöver mötas i glesbygdskommunerna. Men inte minst för landstingets och kommunernas egna kunskaper om läget med hälsan i befolkningen och därmed också insatser för att möta detta, är stadsdelsvisa redovisningar mycket relevant för kommuner av Huddinges storlek (96.000 invånare). Kan möjligen uppfattas som ett "administrativt" problem, men har stort betydelse för medvetenheten om hur folk lever och dör.

SvD,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,