lördag 24 juli 2010

Rödgrön fördel 5: Stockholms läns landsting

Det femte bidraget i min serie, "Rödgrön fördel" föranleds av dagens genomgång i SvD inför landstingsvalet med intervju av Ilija Batljan (S), Catharina Elmsäter Svärd (m) och övriga partier. Det är värt ett särskilt "fördelsinlägg" av flera själ: Stockholm kommer att vara mycket viktigt för valresultatet i hela landet. Här står också matchen i en av väljarnas viktigaste frågor, sjukvården. Men det handlar också om kollektivtrafiken och om den regionala utvecklingen i ett län med både stora möjligheter men också stora skillnader mellan invånarna.

Redan i valrörelsens upptakt har de rödgröna skaffat sig fördelar genom Ilija Batljans insatser i frågan om Nya Karolinska. Det har inte bara "räddat hem" skattepengar till stockholmarna i en storleksordning av 7-9 miljarder. Det illustrerar också en inställning till ledarskapet i landstinget som jag tror har mycket brett stöd: ansvar för pengarna och höga ambitioner med verksamheternas kvalitet utan att fastna i driftsdebatter.

Sjukvårdsfrågorna är ett av de rödgrönas starkaste kort. Vårdvalet handlar inte bara om en rätt av välja som de borgerliga gärna vill påskina. Vårdvalet och de rödgrönas Hälsoval innebär en återgång till det som tidigare alla partier slöt upp bakom i landstinget: att vårdens resurser måste fördelas med hänsyn till behovet hos befolkningen. Jag tror också att Ilija Batljan har en ingång som ger en ytterligare förstärkning av den rödgröna profilen: En inställning att välkomna andra aktörer att konkurrera på lika villkor OCH (vilket skiljer radikalt från de borgerliga) en samtidigt inställning att landstinget ska ha en egen verksamhet i vården som är "bäst" och leder när man jämför kvalitet.

Ilija har i Nynäshamn jobbat med folkhälsofrågor som en profilfråga. Framöver måste vården få en inriktning till mer av hälsovård än sjukvård. Det sparar mänskligt lidande och det är lönsamt på alla sätt. I dagens intervju lyfter IB fram en ny hälsocentral som ska byggas på centralen. Ett nytt grepp för att också möta länets befolknings behov av lättillgänglig vård. Samtidigt ligger de rödgröna före när det gäller ambitionerna för de stora sjukhusens specialist- och akutsjukvård. De vårdköer som människor upplever idag säger allianspartierna knappast finns. Problemen inom barnsjukvården tar Ilija Batljan upp som ett exempel.

"Håll ihop länet"
är en annan styrkefaktor för de rödgröna. Det handlar först om att ha ambitioner att minska skillnader i levnadsförhållanden, att utveckla de delar av länet som idag ligger efter och ofta får mindre andel av resurserna. Det gäller vården men också trafiken. Jag tänker direkt på de borgerligas prioritering av "NK Express" inne i city samtidgt som (S) har pekat på vikten av att Spårväg syd-investeringen prioriteras.

Motståndaren, allianspartierna, leds av moderaterna. Jag erkänner direkt att det finns en liten kursändring i det partiet. Skulle gärna se de tidigare "stora, moderata ledarna" som Ledel och andra kommentera att partiet nu vill att sång och att arbeta med lera ska vara inslag i vården.

I övrigt är tonen annorlunda men politiken den gamla vanliga. Stolthet över det vårdval som har slagit så snett. Fortsatt fastlåsning vid att vården ska byta ägare som ett egenvärde. Och där är det som vanligt: först ut är det bäst fungerande verksamheterna, som Danderyds sjukhus. Och så de sänkta skatterna, som ska ner tioöring för tioöring trots behoven i vården. Ilija Batljan signalerar att han ser stora områden för effektivisering och kanske sänkt skatt på sikt. Där ligger styrkan i det rödgröna: Att se de helheterna, vara varsam med varje skattekrona, ha ambitioner med vård och kollektivtrafik. Att utjämna klyftor mellan människor. De rödgröna och Ilija Batljan borde med alla rim och reson vinna landstingsvalet.


Tidigare i serien om "Rödgrön fördel".
- 8 juli: "Förskolesatsnining
- 3 juli. "Välfärd före fortsatta skattesänkningar"
- 3 juli: "Offensiva ROT-förslag"
3. Sjukvården (7 juni)

- Ilija Batljans vårdforum
- Helene Sigfridsson (mp) blogg.
- Birgitta Rydberg kommenterar på sin blogg.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,