torsdag 29 juli 2010

Megafoninlägg om en bättre folkhälsa

Jag brukar med emfas protestera när jag får kommentarer om att vara "megafon". Ett sätt att vara det är att rakt av publicera sitt partis skrifter och pressmeddelanden, utan eget tänk. Du som läser min blogg vet att jag i princip alltid skriver själv. Här dock ett "lunchundantag" och här är jag, medges, "megafon". Med stolthet!!

Ilija Batljans kommenterar i ett pressmeddelande:
– En god folkhälsa är oerhört viktigt. Omkring 70 procent av den åtgärdbara sjukligheten är kopplad till livsstilsrelaterade faktorer som rökning, alkoholriskbruk och fetma. Därför kommer vårdcentralerna i det gemensamma rödgröna förslaget till nytt vårdval, Hälsoval Stockholm, ges tid och mer resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vinner vi landstingsvalet lovar jag en omställning av sjukvårdens resurser mot mer förebyggande och hälsofrämjande arbete, avslutar Ilija Batljan.

FÖRSLAGEN I KORTHET:
1. En stockholmsk s.k. Marmotkommission ska tillsättas för att ta fram olika förslag för att minska de stora skillnaderna i hälsa i Stockholms län.
2. Start av H-centralen på T-centralen.
3. Ungdomsmottagningarna ska hållas öppna under sommaren.
4. Öka vårdcentralernas inriktning på förebyggande hälsovård.
5. Hälsocentraler i drift tillsammans med pensionärs- och patientorganisationer. I Danmark finns en modell för hälsofrämjande rehabilitering där patientgrupper med stroke, hjärt-kärlsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, astma/allergi, diabetes, kol och övervikt i grupp lär sig att leva ett mer hälsosamt liv. Vi vill utreda möjligheterna till Hälsocentraler i samverkan med patientorganisationerna och pensionärsorganisationerna.
6. Hälsokommunikatörer. Socialdemokraterna vill investera i hälsokommunikatörer för att förbättra folkhälsan. Uppdraget innebär att vara en resurs som kan lotsa människor rätt och verka för en sundare livsstil. Hälsokommunikatörerna ska bland annat finnas på vårdcentraler och akutmottagningar, men också i bostadsområden och skolor i områden med sämre folkhälsa.
7. Utvecklat samarbete med idrottsrörelsen och föreningslivet för att öka alla barns möjligheter till en rik fritid och mer fysisk aktivitet.
8. Ställa hälso- och sjukvårdens kompetens till förfogande för de skolor och förskolor som vill bli hälsocertifierade, genom en systematisk genomgång av skolmat, skolhälsovård, motion på schemat och uppmuntrande till aktiv lek.
9. Extra resurser ska avsättas för att främja folkhälsoforskning bl.a. interventionsforskning när det gäller förebyggande av kroniska sjukdomar

Mer info här.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,