söndag 18 juli 2010

Folkpartistisk politik för förskolan - före och efter sommarledighet

Folkpartiet sägs av valforskare vara "Politikens Hallsberg". Ett ganska bra parti, tycker många men ett parti man strax lämnar för att gå till ett annat. Möjligen ligger en förklaring till det i folkpartiets "fram och tillbaks"ja sen nej", "härs och tvärs". Den bedriften står nu folkpartiet i Huddinge för när det gäller förskolan. I en i övrigt trevlig valfilm berättar fp:s kommunalråd Malin Danielsson om partiets löften. Bland annat sägs följande intressanta: 
"Vi i folkpartiet tycker att barn till föräldralediga och arbetslösa- de så kallade femtontimmarsbarnen - bör få möjlighet att vara på förskolan 30 timmar"
Kommunfullmäktige i Huddinge har 61 ledamöter. För att ett förslag ska få "JA" krävs alltså i normalfallet att 31 ledamöter röstar för det. Så hade det blivit före sommaren om folkpartiet hade röstat för de rödgrönas förslag att barn till föräldralediga och arbetslösa ska få möjlighet att vara i förskolan minst 30 timmar. Så blev det inte. De får även i fortsättningen nöja sig med de 15 timmar som har satts som ett mx. I debatten i fullmäktige sablades förslaget ner av de borgerliga med häpnadsväckande kostnadsgissningar om att förslaget skulle kosta allt mellan 12 och över 40 miljoner. Allianspartierna angrep nog inte bara förslaget i sak utan ville också använda det för att visa på "oppositionens" oansvariga förslag, vilket förstås är nonsens.

Om folkpartiet hade gjort valfilmen före sommaren hade man nog insett att man borde ha tryckt på "ja"-knappen för de rödgrönas förslag. Då hade Huddinge kommun från nästa år kunnat börja bygga ut förskolan för de 867 huddingebarn som nu tvingas till en kortare tid än man annars skulle få vistas i förskolan. Så kan politiken fungera ibland.

Fler inlägg:
- tidigare inlägg efter budgetdebatten.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,