söndag 29 april 2012

Bloggar som påverkar och svar till Brit Stakston

Hur har det blivit med bloggen och makten? Kan man som bloggare, enskilt eller tillsammans med andra, påverka den politiska utvecklingen? Kan man med hjälp av "diamanten bland de sociala medierna" påverka samhällsvärderingar eller vrida ett politisk beslut i en riktning man önskar? På det temat uppmanar Brit Stakston bloggarna i en postning och på twitter. Frågorna Brit ställer är:
Du som genom ditt bloggande vill påverka samhället, politiken och opinionen kan du inte berätta hur du lyckats med det? 1. Vilket eller vilka av dina inlägg har påverkat debatten runt de frågor du driver? 2. Hur och vad har det inlägget rent konkret påverkat? (privat, yrkesmässigt, politiskt, opinionsmässigt, påverkat beslut, lyft ett samhälleligt övergripande perspektiv etc).
Mina tankar om Brits frågor börjar med, inte ett ifrågasättande av relevansen i frågan, utan mer en personlig utgångspunkt: Jag tror att det i huvudsak är grupper och kluster av bloggar som kan förväntas påverka i någon större grad. Visst finns det enskilda bloggar som lysande undantag. Valrörelsen 2010 och Emelie Holmqvists postning "Sveket" har blivit social medie-historia. Hennes blogg kan ha påverkat valutgången och till och med gjort att allianspartierna inte nådde fram till en riksdagsmajoritet. Valvinden vände för de rödgröna och (S), om än inte enda fram till valvinst.

Det finns säkert fler exempel på bloggar som påverkat. FRA-frågan är ett annat tillfälle då "bloggbävningar" skakade om politiken. Bloggnätverket Netroots bloggare har på olika sätt väckt debatt, omnämnts i TV, tidningar och radio och påverkat politikens toppar inom (S). Men för egen del ser jag mig gärna som en bland många som lyfter samhällsfrågor och bidrar till ett samtal om viktiga frågor. Om det på något sätt påverkar samhällsutvecklingen så är det utmärkt.

Så till Brits frågor: 

Vilket eller vilka av dina inlägg har påverkat debatten runt de frågor du driver? Hur och vad har det inlägget rent konkret påverkat?
Det är en jättesvår fråga att besvara med konkreta "bevis" om kopplingen mellan det jag skriver och det som sker i politiken. Igår deltog jag på ett seminarium på Nätrot 12 som belyste bloggar, deras besökare och deras påverkan. Där tog Johan Westerholm exempel där bloggar på olika sätt har påverkat nyhetsflödet. I hans exempel är mina texter (kanske här?) om Nya Karolinska sjukhuset något som har fångats upp av exempelvis Expressen och, enligt hans textanalyser, legat till grund för artiklar. Genom ett tryck från medier och med tydliga kommunikatörer från oppositionens sida (Ilija Batljan) och med konkreta fakta och siffror blev nyheten att sjukhuset riskerade att bli mycket dyrare en stor nyhet. Trycket från medier och opposition gjorde att man till slut förhandlade om affären, något som enligt beräkningar sparade 7-9 miljarder för skattebetalarna.

Det stora med bloggarnas påverkan är nog inte att man skriver ett inlägg som förändrar den politiska historien. Däremot tror jag att makthavare av olika slag måste förhålla sig till och räkna med den politiska bloggosfären. Ett exempel: När Moderaternas nya partisekreterare Kent Persson själv bloggar om att 14 000 jobb försvinner med (S)-politiken får han direkt en replik av mig. Partiet upprepar samma siffra på Newsmill, i Expressen och i andra medier. Under torsdagen den 26 april ställer jag intensivt frågor på Twitter till ledande moderater om detta. "Varifrån kommer siffrorna?"  Svaret kommer kort och utan länk men dock: Tomas Tobé uppger att det är Finansdepartementets beräkningar på lång sikt". Jag nöjer mig inte utan upprepar frågan i ett nytt inlägg.

Det här, gissar jag, har inte påverkat moderat politik eller ens retorik. Men ett par, tre ledande politiker måste ändå förhålla sig till blogginlägg. Medvetenheten om bloggbävningar och om att andra "gammelmedier" gärna snappar upp bloggtexter och teman innebär en påverkan på något sätt. Så är det redan idag och min övertygelse är att det kommer att bli ännu tydligare. Förhoppningsvis få vi också se hur partier, enskilda politiker och andra "aktörer" i samhällsdebatten tar detta på allvar. Det behövs en utveckling i flera steg av hur människor genom sociala medier kan bidra, tycka till, väcka opinion och delta i det demokratiska livet.

Fler svar på Brit Stakstons fråga gäller bloggen Andreas Nilsson och Lakes lakonismer.
Fler om bloggar och påverkan. Röda Berget. Johan Westerholm, Martin Moberg,Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,