fredag 13 april 2012

Vårbudget och oppositionsförslag - retorik och skarp politik?

Alliansregeringen har börjat andas om innehållet i vårbudgeten som snart ska presenteras. Om substansen på övriga områden är av samma skärpa som det som "läckt ut" kan det bli en mycket spännande jämförelse mellan regeringsbudget och oppositionsmotioner.

Igår åkte de fyra partiledarna i alliansen till Annedal. Det skarpaste man hade med sig var en "bostadspolitik" som bygger på det gamla förslaget att göra det billigare att hyra ut delar av sin bostad. Det har, utöver den misslyckade ägarlägenhetsreformen, varit hela innehållet i alliansens bostadspolitik. De positiva inslagen om en mer rättvis beskattning mellan upplåtelseformer verkar än så länge bestå av en utredning . Och i övrigt känns förslaget som ett tomt skal utan innehåll, och det i en tid när det hade krävts en återupprättad bostadspolitik som ger fler nya hyresrätter. Mer om detta skriver Hyresgästernas Barbro Engman på Newsmill. 

Idag fortsätter partiledarna med en artikel i DN. Huvudbudskapet är sänkt bolagsskatt. I övrigt anges en rad områden i ord, som forskning, infrastruktur, jobbinsatser, som inte känns särskilt skarpt eller preciserat. Ett exempel är åtgärder för jobb där minst två av allianspartierna har talat om sänka ungdomslöner (fp) eller sänkta ingångslöner generellt (C) som ett verksamt medel. Detta har ju dömts ut av Reinfeldt med orden "I Sverige höjer vi löner" och då blir det som det blir: Här lyder förslaget
Regeringens ambition är också att i dialog med arbetsmarknadens parter förbättra flexibiliteten på arbetsmarknaden och underlätta inträdet exempelvis genom utökade möjligheter till praktik och lärlingsanställningar. 
Som en illustration av hur efter regeringen ligger kom ju parterna inom handeln så sent som i går kväll överens om ett avtal som innehåller ett system med yrkespraktik. När det gäller den sänkta bolagsskatten som i alla fall i DNs rubrik är det "tunga", lär förslaget inte enbart mötas av ovationer. När Företagarna tar upp frågan om hur företagandet ska stimuleras så sätts inte den sänkta bolagsskatten överst på önskelistan.

Det finns all anledning att återkomma till det tomma i alliansregeringens utspel. Sverige kan mycket bättre än så här och förhoppningsvis kommer det med tydlighet att ses när vårbudget och oppositionsmotioner kan jämföras. Det är, som Röda Berget skriver om allianspartiernas första besked, "tomgång".


Mer: Roger Jönsson,  Peter Högberg 

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,