torsdag 26 april 2012

S-politik för jobb och moderater med påhittade siffror?

Det här blir bra! Igår presenterade socialdemokraterna ny politik för fler jobb. Det handlar om ett inslag i arbetsmarknadspolitiken som är absolut nödvändigt för att stärka unga inför inträdet på arbetsmarknaden. Två miljarder satsas på jobb- och utbildningskontrakt som ska ge 10 000 årsplatser för arbetslösa unga under 25 år och som ska ge unga möjlighet att få gymnasieutbildning. Jobb på halvtid och studier på halvtid, praktik eller komvux på heltid kan erbjudas. Förslaget är det första konkreta ur den kommande budgetmotionen. Men samtidigt har signalerna varit ganska tydliga redan från Stefan Löfvens tillträde om inriktningen. Det handlar om en bredd på politiken som omfattar såväl innovationer och forskning som arbetsmarknadspolitik för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Utbildningen är nyckeln som ska öppna jobbdörrarna, inte minst för unga.

"Lägre arbetsgivaravgifter för alla ungdomar är en dyr och ineffektiv åtgärd för att sänka ungdomsarbetslösheten”, skriver Finanspolitiska rådet. Samma bedömning utgår (S) för när de 16 milljarder som regeringen sänkt arbetsgivaravgiften för blir en del av finansieringen av utbildningskontraktsreformen. Från utsmetning av satsningar styrs det om till större träffsäkerhet. Sedan länge skrämmer alliansföreträdare med den ena siffran efter den andra på skattehöjningar utan att ta notis om att de egna åtgärderna inte funkar. När unga ska få möjligheter att stärka sig själva inför jobbsökandet talar SvD-ledaren om "bidrag". När krogbranschen får 5,4 miljarder i sänkt moms beskrivs det på ett helt annat sätt. Inte heller där finns de nya jobben konkret och i verkligheten, även om den bransch som fått sänkningen gärna säger det.

Den allians som gör alltför lite för att pressa arbetslösheten möter (S)-förslaget med siffertrixande och politisk retorik. Kent Persson, den nya partisekreteraren, har väl utifrån ett Schlingmann-PM döpt det till "ungdomsskatt" och påstår att "(S)kattehöjningar hotar 14 000 jobb". Precis som Peter Johansson funderar jag varifrån Moderaterna hämtar den uppgiften. När SvTs faktakoll granskade uppgifter om motsatsen, det vill säga uteblivna jobb, noterade man så sent som den 16 mars.
Någon färdig vetenskaplig utvärdering finns i dag inte tillgänglig vid arbetsmarknadsdepartementet, uppger Cherine Khalil, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, för SvD.Inte heller har IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) den myndighet som har till uppgift att genomföra den typen av studier, några forskningsresultat att lägga fram – ännu. 
Så slutsats: (S) lägger politik på bordet. (M) fortsätter sitt sifferbollande. Det är inte orimligt att stödet för det förstnämnda partiet nu ökar vecka för vecka. Men åter: varifrån hämtar Kent Persson sina siffror när de inte ens verkar vara framtagna ännu? 

Mer: Aftonbladet.
Fler: Johan Westerholm, Mattias Lundbäck, Göran Johansson, Leines blogg, Jämlikhetsanden, Martin Moberg, Röda Berget, Roger Jönsson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,