tisdag 17 april 2012

Jobbpolitik måste vara mer än krav och pekpinnar

När DN beskriver gårdagens vårbudget träffar man ganska rätt. "Ett av få konkreta förslag i vårbudgeten är att det ska bli lättare och mer lönsamt att hyra ut bostäder i andra hand.". Jag själv döpte budgeten till "utredningsförteckning" och senare benämnde Magdalena Andersson den som "utredningskatalog". Kritikerna fanns på fler ställen än så: Konjunkturinstitutet och LO talade om alltför optimistiska prognoser. Svenskt Näringsliv noterade att Sverige har en regering "utan reformagenda". SvT Rapport citerade regeringens fördelningspolitiska redogörelse som visar på ökade inkomstskillnader i Sverige.
En förklaring till de ökade inkomstskillnaderna är att det framför allt de som redan har högre inkomster som har fått störst inkomstökningar....tiondelen med lägst inkomster, de som har mindre än 78 000 kronor i disponibel inkomst, har minskat sina inkomster med 1,4 procent under perioden.
Nära 400.000 arbetslösa och ungdomsarbetslöshet på 25 procent. 70.000 som har varit utan jobb mer än två år och en regering vars politik inte tycks påverka och dra fram de nya jobben väljer alltså att bordlägga viktiga åtgärder. "Det kommer till hösten", är beskedet.

Budgetdagen i går avslutades med debatt i Aktuellt mellan Anders Borg och Magdalena Andersson, S tilltänkta finansminister. Hennes huvudkritik var att regeringen satsat fel: att generellt sänkta arbetsgivaravgifter som utsmetad satsning på alla unga, även dem som inte har jobb, inte är effektivt. Detsamma med sänkt krogmoms. Borgs försök att försvara med att "Sverige är bättre" blev nästan löjligt när Magda kontrade med att "det stämmer i jämförelse med Grekland och Italien":
 Men tittar man på mer närbelägna länder så har man ju lägre arbetslöshet i Tyskland, Österrike, Holland, Norge och Schweiz för att nämna några exempel
Därför flydde Borg från debatten om budget och arbetslöshet och talade mer om sin "oro" för hur (S) skulle få parlamentariskt stöd efter valet 2014. De löften som (S) ställde ut om att inte återinföra fastighetsskatt eller återställa jobbskatteavdraget för löntagarna som nu har inrättat sig efter det i sin hushållsekonomi, försökte Borg skapa osäkerhet om med hänvisning till (V) och (Mp).

Socialdemokraterna svarar regeringens tunna dokument i dagens DN debatt. Inlägget saknar än så länge konkreta förslag, eftersom det är två veckor som partiet nu har på sig att svara på regeringens förslag. Det är mer signaler om att arbetslösheten är ett större problem än regeringen låtsas om. Näringslivet är inget särintresse utan viktigt för jobben. Det krävs mer av gemensamma satsningar på forskning och utveckling, en modern tillväxtpolitik och utbildningssatsningar.

Vad artikelns avsnitt om "ökade krav på arbetslösa" innebär vet jag inte. Det väldigt många arbetslösa har upplevt länge är att kraven på dem är högt ställa, ersättningarna lågt satta samtidigt som stödet att återkomma ut på arbetsmarknaden har begränsats genom nedmonterad arbetsmarknadspolitik. De "krav" som finns och har funnits och den vilja att arbeta som de flesta har, har också lett till att man tar jobb med sämre villkor än vad som är rimligt. Snarare behöver tryggheten alltså öka och förutsättningarna att leva upp till sin egen vilja att arbeta ges bättre förutsättningar än bara pekpinnar och antydningar om att man är lat. DN Debatt-texten står förhoppningsvis inte för en sådan dyster syn på arbetslösa som grupp. "Krav utan att ge människor förutsättningar" har varit en kärna i den bristande borgerliga så kallade "arbetslinjen". Nu behövs en riktig sådan.

Mer:  DN om S-kritik, Ekot, SvD Näringsliv,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,