onsdag 11 april 2012

Full sysselsättning - Ja tack!


Idag
presenterar LO sin kongressrapport "Full sysselsättning", dels som tryckt rapport och dels i form av debattinlägg på SvD Brännpunkt. Rubriken i den senare är "Så skapar vi full sysselsättning". Ett välkommet program inom olika områden som ska möta arbetslöshetens gissel, stärka människor, bidra till minskade klyftor och sätta tydliga mål för sysselsättningen.

Rapporten tar också upp de som står längst från arbetsmarknaden. 70 000 personer har nu varit inskrivna på arbetsförmedlingen mer än 2 år. Det krävs, menar LO, ett nytt kunskapslyft för personer som saknar gymnasiekompetens. Det behövs fler subventionerade anställningar och kraftfullare åtgärder för att bryta den strukturella diskrimineringen.

Jämställdheten tas upp särskilt. I rapporten finns en beräkning att om kvinnor hade haft samma sysselsättningsgrad som män så hade 150 000 fler kvinnor varit i arbete. Här behövs en samlad insats från LOs förbund för att genom avtal försöka nå rätten till heltid. Barnomsorg på obekväm arbetstid och stärkt jämställdhetsarbete i arbetslivet är andra punkter.

Arbetsmiljö, rehabilitering, en bättre a-kassa och företagshälsovård finns också med i programmet. Dessutom vill LO att Riksbanksledningen tydliggör två mål för penningpolitiken. Att stabilisera inflationen och att bidra till ett högt och stabilt resursutnyttjande. Programmet lägger också en tyngd på att stärka människors kompetens och på skolans roll att stärka elever inför arbetslivet: mer differentierad skolpeng behöver utredas, högskolebehörighet också för yrkesprogram och bättre övergångssystem på branschnivå mellan utbildning och yrke.

"Jag vill jobba" är kongresstemat för årets LO-kongress. Förhoppningsvis tar fler fasta på att det nu krävs en konstruktiv diskussion om vägarna till ett Sverige med full sysselsättning. De överord som används i statitikkastandet borde kunna mjukas upp: alliansregeringen vill visa på lyckad politik och andra vill lyfta fram att politiken inte har lyckats. I det perspektivet ska man också se det "röda ljus" som SvDs faktakoll ger en illustration i Mitt Sverige-kampanjen, något som kommenteras av mig här. Gärna reda ut och förtydliga men låt inte debatten om statistiken ta över det verkligt viktiga: Hur når vi full sysselsättning i Sverige.

Det är högst troligt att debattörer från "allianssidan" kommer att fortsätta mer med att försöka ge en ljusare bild av sysselsättningen. Och möjligen tas programpunkterna emot mer positivt av exempelvis Socialdemokraterna och Stefan Löfven. Men, som dagens nya förtroendemätning i Aftonbladet visar, behöver alliansen verkligen höja ribban för sitt eget budskap. Förtroendet i jobbpolitiken är som bortblåst. Vi får väl se hur man använder de viktiga förslagen från LO.

Mer att läsa: SvD Näringsliv,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,