söndag 1 april 2012

Filippa Reinfeldt och en ojämlik sjukvård i StockholmSå fick vi åter en bild av vården i Stockholm. För väldigt många fungerar den bra. För många har tillgängligheten ökat när fler vårdcentraler har öppnat. Förvisso är det som jag nu har som årlig tradition att skriva ett inlägg om. Årsredovisningen från Filippa Reinfeldts egen hälso- och sjukvårdsförvaltning visar ett sakta men säkert ökat förtroende sedan 2002, då S-ledningen började röja upp efter en borgerlig period med intill botten nedkörd ekonomi. Nåja, ska vi vara petiga blev det en liten nedgång i länets invånares egna upplevelser av att ha den vård man behöver år 2011.

Men i samma landsting som betalas av samma skattepengar, har vården för många gått motsatt väg. Fler vårdcentraler har öppnats men samtidigt har länet fått fler invånare som kräver vård. Fler besök görs i vården, men samtidigt berättar vårdcentraler själva att de tvingas göra allt de kan för att få antalet besök så högt som möjligt för att få intäkter. Det blir styrande. Inte vårdbehovet hos egna patienter. Repotaget som också sändes i Agenda berättar om en vård som "inte håller sig till det hälso- och sjukvårdslagen kräver", som en läkare uttrycker det. Vården har blivit mer ojämlik, slår man fast. Inte första gången det sägs.

Efter fem år har allianspartierna insett skevheterna i det ersättningssystem som gäller för primärvården. Det ska göras förändringar. Och i mina ögon är det ingen tillfällighet att vårdcentraler som finns i områden med höga ohälsotal med i förhållande till detta sämre resurser till vården ligger i botten när patienter bedömer vårdcentraler. Flemingsberg, Rinkeby, Bredäng, Jordbro, Tensta...Områden vi känner igen från alla tänkbara listor av sämre levnadsförhållanden för människor dyker upp även här. Men det är ingen naturlag. De förutsättningar man har att verka i "tuffa områden" bestäms av politiken. I vårt landsting, till skillnad från många andra, har dock politiken valt bort sin egen roll att styra etableringar och resurser efter behov. Inte konstigt att utvecklingen ser ut som den gör.

Kvällens program bjöd också på frågor om St Göran-upphandlingen där ju Capio vann striden. En punkt att vara mycket kritisk mot är att landstinget valde att avstå från att lägga egenregianbud. Det hade behövts för att på allvar "mäta" övriga aktörers alternativ. Så blev det inte. Även om Filippa Reinfeldt i programmet antydde att det kunde varit aktuellt så måste det betraktas som "överord". Det fanns nog inte på hennes karta.

Det var samtidigt ingen tvekan om att Filippa Reinfeldt är en bra politiker som säkert kan bli aktuell som kandidat när efterträdare till Fredrik Reinfeldt ska vaskas fram. Men man bör granska en del lite mer ingående och tänka till. Hon är idag ansvarigt sjukvårdslandstingsråd. Ändå kan hon i Agenda-studion ha kritiska synpunkter på det vinstuttag som en del vårdcentraler gör. Ungefär som att hon var oppositionslandstingsråd. Så är det inte. Filippa Reinfeldt har den politiska makten över sjukvården. Men det kan å andra sidan väljarna ändra på år 2014.

Mer: SvD; Agenda,

 Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,