lördag 14 april 2012

Skjut inte facket framför er om lönesänkningar, Centern

Först: Lägstalönerna inom detaljhandels- och partihandelsavtalen höjs med 568 respektive 532 kronor i det avtal som tecknats mellan Svensk Handel och Handels. Vid sidan av avtalets punkter om löner och andra villkor finns också ett ramavtal om yrkespraktik. För att stärka kopplingen mellan gymnasieprogrammet och branschen och för öka kompetensen och ge möjlighet till nya karriärvägar, ges framöver ungefär 3000 unga som har slutfört handels- och adm programmet möjlighet att delta i en yrkespraktik på företag med kollektivavtal, begränsat till högst två, med handledning och dessutom tidsbegränsat. Av tiden är ungefär 75 procent arbete och resterande del är utbildning. 75 procent arbete ger naturligt då 75 procent av lönen.

Centerpartiet jublar på debattplats i SvD. Partiets riksdagsledamot Annika Qarlsson vill se fler avtal som det som nu har tecknats och ser det som en bekräftelse på partiets egna förslag. Det är en i det närmaste hårresande jämförelse. Centerpartiet föreslog att alla ingångslöner skulle sänkas med 20 till 25 procent. Inte höjas mindre relativt andra utan sänkas! Det skulle dessutom inte gälla bara unga utan över hela linjen. Dessutom menade man att det i "vissa branscher" skulle bli ännu lägre löner.

 Jag skulle gärna acceptera att (C) hade förstått dumheten i sitt förslag och drog tillbaka det. Men sista meningen visar ju att de värderingar man har ligger fast. "Bättre en låg lön än ingen alls". Vilka fler grupper ska det gälla för, Centerpartiet?

Även folkpartiet har haft förslag om ungdomsavtal. Där har (fram till nu, med Handelsavtalet?) det avtal om yrkesintroduktion / teknikcollege som finns inom industrin varit "Föredöme", säger man. Men även i FPs förslag har det handlat om sänkta löner, för en kommunalare ner till 12 000 per månad. Och "varning-för-svält-argumentationen" har varit densamma. "Bättre än noll". Avtalet inom handeln har helt andra utgångspunkter. Detsamma gäller avtalet inom industrin som hittills varit av blygsam omfattning med 41 unga (!) som utbildats.

Centerpartiet jublar utåt men har fått sitt eget förslag sönderhackat. Detsamma gäller partiets envetna slag mot LAS, byggt på det allmänna fackföreningshat som finns inom centern. I alliansen har Reinfeldt talat om att "I Sverige höjer vi löner" och det är utmärkt. Men samtidigt har hans regering inte gjort ett dyft för att pressa ner ungdomsarbetslösheten annat än att sprida pengar över näringslivet som inte kopplas till insatser mot arbetslösheten, som exempelvis sänkt krogmoms. I veckan gick till och med Svenskt Näringsliv ut med kritik mot regeringen i frågan. Välmotiverat.

Fler bloggare: Imike, Göran Johansson,
läs också Handels replik till Centerpartiet. 

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,