fredag 6 maj 2011

Välfärden - en förlorarfråga för borgerligheten

Efter ett halvårs politisk bakfylla börja socialdemokratin vakna. Först har persongalleriet formats på viktiga ledarnivåer. Valanalyser har jobbats fram. Nu återstår det som är själva kärnan och legitimiteten hos en politisk rörelse. Att formulera politiken för framtiden. Alltmedan detta sker har också regeringsmaktens aktörer, allianspartierna, hamnat i politiskt vardagströskande. Som inte minst tidningen Svenska dagbladet har tagit upp på ledarsidan, saknas en idédebatt, ja det saknas till och med politik och något som legitimerar allianspolitik om man inte alltid återerövrar anledningen till att man finns. Idag bidrar några borgerligt sinnande med bas i Timbro med tankar på DN Debatt.

Man ska
nog tänka till ett par gånger innan man reagerar på det som skrivs. För egentligen är det ju en rejäl sågning av hela Reinfeldts alliansbygge när oerhört tunga och idémässigt aktiva autoriteter framhåller att
"Flera av de områden som är allra viktigast för väljarna är områden där borgerligheten saknar genomtänkta svar".
Timbrotänkarna skåpar också ut det mesta: Jobbpolitiken får plus som akut krishantering men sedan då? Här saknar man - och notera det - en politik för "fler nya företag, tillväxt och förbättrad konkurrenskraft". Integrationspolitiken beskrivs som näranog obefintlig: "Inget av de borgerliga partierna har presenterat någon övertygande politik för att minska utanförskapet bland invandrare. Här markeras också att alliansens överenskommelse med mp om migrationspolitiken snarare är i fel riktning för den som vill minska bidragspolitik. Frågor om rätts- och rättigheter, som FRA, döms ut vad gäller nuvarande positioner trots att det ses som "ett borgerligt kärnområde".

Om välfärdspolitiken saknar Timbrotänkarna det som måste beskrivas som Reinfeldt och Borgs inre önskningar om samhällsmodell men som av politiska och strategiska skäl har lagts på is. Ett tag.
Men fortfarande behandlas välfärdspolitiken som en förlorad fråga, alltför lätt retirerar borgerliga företrädare till defensiv argumentation om att de minsann vill satsa minst lika mycket skattepengar som vänstern. En åldrande befolkning och allt högre krav från medborgarna gör det nödvändigt med idéer om hur det offentliga åtagandet inom välfärden ska avgränsas och preciseras, och hur medborgarna själva kan ta ett större eget ansvar för delar av finansieringen.
Det vill säga, om inte helt och fullt ut, så eftersträvar de borgerliga tänkare samma utveckling som Reinfeldt och Borg tidigare har gett uttryck för. Reinfeldt menade i "ärliga svar och tydliga signaler till väljarna" att "välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion".

Timbrotänkarna vill ha mer fart på borgerligheten när det gäller att "avgränsa" välfärden. Eller med andra ord närma sig den välfärdskärna som allianspartierna talar om. Samtidigt "avrättas" nuvarande allianspartier retoriskt på centrala politiska områden. Socialdemokratin har förvisso haft problem men om DN debatt-artikeln läses av många så borde den ganska snabbt kasta in regeringspartierna i nya krissamtal.

Fler: Röda Berget,
AB  inför Sverigemötet.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,