lördag 14 maj 2011

Styr landet lika mycket som ni plitar på debattartiklar, tack

"Hela folkpartiet" i Stockholms län skriver idag på DN Debatt. Ett parti som har makten i Sveriges regering och riksdags, i landstinget och i många länkskommuner tycker att man själv (!) tillsammans med allianspolarna satsar alltför lite och alltför sent på Stockholms infrastruktur. Det är förstås mycket bra att fler vill bygga viktiga trafiklösningar. Det är bra och ärligt att man erkänner att man inte gör tillräckligt. Det som stör mig är att folkpartiet i stället för att skriva helsidesartiklar borde kunna göra skillnad och att göra verklighet. De sitter på alla maktposter.

Blir det så? Jag är inte alls säker.


Att behovet finns är glasklart. För alla oss som dagligen reser med kollektivtrafiken är behovet av utbyggnad och av upprustning av stationer och bananläggningar väldigt påtaglig. Det behövs mer kollektivtrafik som samtidigt har hög kapacitet. Det måste få gå före mer "turistiala" investeringar som ex NK Express inne i staden, något som ju folkpartiet har ställt upp på. Ett annat perspektiv är att allianspartierna aldrig kan få någon trovärdighet i miljöarbetet så länge man inte ordnar till kollektivtrafiken. Vi ser att miljömålen är svåra att uppnå på det området, inte minst därför att det finns osäkerhet kring om kollektivtrafiken fungerar. Då väljer man bilen i stället. Och höjningen av SL-kortet leder också i fel riktning.

I den lista man räknar upp som viktiga satsningar nämns Spårväg syd sist i uppräkningen. "Även ... Spårväg syd,.". Folkpartisterna är också tydliga med att det inte finns någon full finansiering för den investering som är så viktig för södra länets utveckling. Att Spårväg syd nämns sist med ordet "även" före och att finansieringen ÄR oklar, gör i och för sig fp-artikeln ännu viktigare att ta på allvar i stora delar men samtidigt: varför skriva debattartiklar när man kan förändra vardagen "på riktigt"?

DN: DN med kommunalrådSL-sida om Spårväg syd. Birgitta Rydberg, fp, bloggar.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern

Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,