onsdag 12 september 2007

Sjukvård till döds - var sätter vi gränsen?

Hur mycket får ett liv kosta?
När är det rätt av vården att sluta behandla?
Om svindyra mediciner räddar liv- vem ska få?
Vem bestämmer om gränsen för livet: politiken? professionen?

Studio ett hade ett inslag om detta idag. Bakgrunden är ett beslut av sjukhusledningen vid Karolinska som sagt nej till en behandling till priset 10 miljoner för en ung pojke. Visst, en "nyhet". Kanske skrämmer oss. Men inte minst en otroligt svår fråga om moral, etik, om liv och död.

För vårdens anställda tillhör både livets början och livets slut något man möter varje dag.
Det första är verkligen inte något problem. Men hur är vårt förhållande till döden inom ett sjukhus väggar som förutsätts/borde/ska rädda liv? från död? Onekligen fattas det varje dag beslut om en behandlingsinsats ska fortsätta eller avbrytas. Förhoppningsvis med utgångspunkt från den ordning om prioriteringar som riksdagen har fastlagt och skrivit in i lag. Så var det där igen. Vem prioriterar? Vem bestämmer? Vem sätter livets gränser?

Nya landvinningar inom forskningen som ger nya mediciner och behandlingsmetoder ökar kraven på en folklig debatt om dessa frågor. Det är kanske enklare att svära sig fri. Hänvisa till de politiker som ska fatta beslut. Visa engagemang när enskilda människor ställs inför samma situation som pojken på KS. Reagera och bli upprörd när svarta rubriker i medierna blir en påminnelse om...kanske..vår egen förestående bortgång. Förbannat djupt, svårt och så grundläggande för människan.

Det har inom landstingen och på nationell nivå gjorts väldigt mycket för att skapa debatt om detta. Prioriteringsutredningar har tillsatts och särskilda institutioner byggts upp, inte minst i Östergötland. Men någonstans har jag en känsla av att betydligt fler måste ge sin syn i debatten. Det läggs så mycket tid och kraft på debatter om världspolitik och... skitfrågor.
Och möjligen är inte liv och död några höjdare i en politisk valrörelse. Vem f-n röstar på döden? Men ett Sverige med många varsamma och djupa diskussioner om vårdens svåra val tror jag är nödvändigt om vi ska kunna möta framtidens utmaningar inom vården. Nej, jag vet. Frågan är inte enkel.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , ,