söndag 9 september 2007

Otroligt, oacceptabelt och oansvarigt okunnigt, Björklund!

Nej, det blir kanske inget större liv om klantigheten. Modersmålsundervisning är något som berör ganska liten andel av befolkningen. Inte i min del av Sverige, förstås. I Huddinge bor 90.000 personer. Ungefär en femtedel har utländsk bakgrund. I några av våra stadsdelar har 90% av barnen en utländsk bakgrund. Det är kanske 150 olika länder och ett hundratal språk företrädda i vår kommun. För att ändå betona det från början: ja, det är viktigt att kunna tala och skriva svenska i Sverige. JA!

Men jag har länge upprörts över att det är mer "status" i att tala om vikten av svenska språket än om modersmålet. När skolansvarigt statsråd i Aktuellt uttalar att det är viktigare att lära sig svenska avslöjar han en djup okunnighet, som egentligen är skandalöst för att vara minister. Precis som lärarfackets ordförande kommenterade direkt i aktuelltinslaget visar både forskning och erfarenhet att elever lär sig svenskan bättre om det har förankring i sitt modersmål. Det senare viktigt också för förankringen i sin kultur. Eller för att citera skolverket som i ett beslutsärende skriver:

I ändringarna av 1998 års läroplan för förskolan (SKOLFS 2005:11) framgår bl.a. att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

I de svenska skolorna ser vi idag vad som händer om modersmålsundervisningen utarmas. Ingen borde förvånas över att de elever som drabbades av 90-talets besparingar på området, har svårare att klara målen i skolan. De tappade mycket av basen för lärandet. Alla partier har ett ansvar för det. Det blev så att säga "inne" att tala om vikten att lära sig svenska. Ibland var det också en okunnig bortprioritering. Det som rivs ner tar lång tid att bygga upp. Men vi har vare sig råd eller kan av mänskliga skäl förneka behovet: att nu återuppbygga en god modersmålsundervisning redan från förskolan. Bara så kan vi ge alla barn och ungdomar en bra grund för ett livslångt lärande. Det är också något som bör vara ett viktigt perspektiv i socialdemokratins rådslagsarbete med skol- och förskolefrågor.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

Karin sa...

Hej Peter!
När jag sökte på "modersmål Björklund", kom din blogg upp först.
Jag är språkligt intresserad och har själv två modersmål. Jag kan inte för fem öre förstå hur Björklund tänker, när han säger att en mindre satsning på modersmålsundervisning skulle främja integrationen. Med hans synsätt smutskastas första eller andra generationens invandrares nationella och kulturella identitet.
Det finns ingenting som bevisar att min polska skulle förstöra mn inlärning av svenska -tvärtom!
I Språkvård (jag kan leta upp numret om så önskas) skrevs det någon gång om varför det är viktigt att satsa på modersmålsundervisning.

Vänliga hälsningar
Karin