tisdag 10 augusti 2010

Sociala medier, partier och politiker i en omöjlig kombination?

[uppdaterad]Valdagen 2010 har ännu inte varit men trots det har utvärderingen redan börjat av de sociala mediernas, eller ska vi hellre säga det nätverksbaserade väljarrelationernas, roll. Det är taskiga betyg som ges till partierna, både i dagens Svenska Dagbladet och även tidigare.

Ibland får jag en känsla av vissa motsättningar när man dömer hur aktiviteten ser ut. Perspektiven görs lätt till ett enda medan det nog borde finnas flera bottnar: Partier och väljare. Enskilda politiker och väljare. Partier och de enskilda förtroendevalda. Och som metod både finnas aktiv som kommunikatör och kontaktskapande företrädare men också, om man nu är tydlig "partikopplad" bloggare eller twittrare i ett sammanhang där partierna jobbar målmedvetet.

Samtidigt möts det sistnämna inte sällan av kritik. Jag tillhör dem som har oerhört svårt att se varför det ena skulle utesluta det andra, ungefär som att nätet har en begränsning i antalet ord eller inlägg. Ungefär som att läsare/väljare inte själva kan bedöma. Jag tycker också att expertisen måste se att det för många enskilda i partierna är en ganska ny företeelse med det nätverksbaserade. Om man tror på en framtid och inte på ett snabbt utdöende är nog peppning och goda råd mer konstruktivt än utslåpning :-).

Nu i veckan presenteras boken om Netroots. Ett exempel på en framgångsrik utveckling av nätverksbaserade kontakter mellan progressiva politiska bloggare och de väljare som ser nätet som en källa för kontakt och dialog.

För egen del är jag förstås mäkta stolt över att i artikeln och av panelel bli framlyft som gott exempel. I artikeln får jag omdömet ”Inte bara aktiv på nätet, utan har också i motsats till många andra en verkligen grundad mening i det han skriver om". Det är är förstås något som inte bara är direkt huvudhöjande utan också ger tankar om mina svaga punkter, vad behöver jag själv göra bättre.

Uppdatering:
Under dagen har mycket läsvärda kommentarer skrivits på artikeln i SvD. Som ofta handlade SvD-artikeln om de "nya mediernas relationer till väljaren". Johan Ulvenlöv lägger till det perspektiv som jag inte tog med men som är väl så angeläget men mindre (förklarligt?) diskuterat och kanske accepterat i kretsar utanför de progressiva i "NetRoots". Vad finns för verktyg och hur kan dessa användas för viktiga och breda grupper som är kraftigt underrepresesnterade i medierna? Låt vara att nyhetsförmedling ibland är en sak och ledarsidors politiska budskap en annan. Men trots allt oerhört viktigt för balansen och att få flera perspektiv i samhällsdebatten. Johan pekar också på det ökade utbytet mellan ex. bloggosfär och traditionella medier.

En reflektion om ämnet i allmänhet: Det finns mycket stor anledning att fortsätta lyfta fram många som gör strålande insatser på bloggar, twitter och annat. Får vi den "tävlan" om att lyfta varandra så jublar jag. Tyvärr har det inte alltid varit fallet på nätet där "dissningar" av enskilda eller grupper ibland verkar vanligare. Kanske en positiv utveckling nu..

- Brit Stakston med kompletterande synpunkter i ämnet.
- Johan Westerholm , Kent Persson Mary Jensen kommenterar läsvärt, liksom Emma Opassande .

Mer att läsa:
- SvD-artikel om företagen och sociala medier och Googlechefens råd.
- Eget inlägg om "sju punkter för de sociala medierna...
- Framlyfta i SvD-artikeln är också bl.a. Lilith Svensson, Emma "Opassande", Kent Persson, Eva-Lena Jansson, Ali Esbati, Gudrun Schyman, Göran Hägglund och Fredrick Federley.

I SvD:s panel deltog:
Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Björn Falkevik, frilansande nya medier-producent.
Therese Göterheim, sociala medier-konsult, grundare av Word press girls.
Joakim Jardenberg, internetrådgivare och grundare av medieföretaget Mindpark. (har HELA listan!)
Sofia Mirjamsdotter, journalist och föreläsare, vikarierande Brännpunktsredaktör på SvD.
Johan Ronnestam, konsult och föreläsare i digitala medier.
Brit Stakston, mediestrateg och sociala medier-ansvarig på kommunikationsbyrån JMW.

Även Tomoderaten, Thomas Böhlmark, Fia Arkelsten, Jonas Sjöstedt,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,