tisdag 17 augusti 2010

Klokt (S)-förslag för alla elevers lika förutsättningar

Ser först nu att mitt under gårdagens mediala uppmärksamhet om "butlerförslag" och annat så kom Ylva Johansson med ett uttalande i Ekot som borde uppmärksammas mer. Hårdare krav på kommunerna att ge elever extra stöd, också till de elever som bor i utsatta bostadsområden och statsdelar. Bakgrunden är att kommunerna verkar ge ungefär lika stor andel av skolbudgeten till skolor med stor segregation, 7-8 procent, som till de med mindre. Bara hälften av kommunerna med stor segregation ger extraresurser till sina skolor i utsatta områden. Det bekräftas bland annat av Skolverkets granskning förra året, något jag förstås bloggade om. Inte minst avgörs elevers förutsättningar av hur föräldrars utbildningsbakgrund ser ut, och inte sällan har väldigt många föräldrar i utsatta områden en kortare skolbakgrund.

Min känsla är att de här frågorna som handlar om att ge alla elever goda förutsättningar att lyckas i skolan har kommit helt i skymundan de senaste åren. Ska man höja skolans samlade resultat borde man börja där situationen är som svårast. Men fokus har flyttats och nu är annat viktigare än att utjämna för ojämlikhet i förutsättningar hos eleverna. Situationen underlättas verkligen inte av att politiken som förs nu innebär sämre resurser till skolan och uppsagda lärare. Det slår särskilt hårt mot de elever som redan i utgångsläget har sämre förutsättningar.

Bra att (S) ambitioner att ge alla elever bra förutsättningar lyfts upp i debatten!


Läs mer:
- SCB: granskning 2007 av utsatta områden och skolresultat
- S granskning av försämringar i skolan under Reinfeldts styre
- SvD noterar förslaget

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,