söndag 15 augusti 2010

Mona Sahlins sommartal

Jag vill förstås inte se Mona Sahlins viktiga tal idag som en replik till Reinfeldt. Talet står mycket väl för sig självt, som avstamp för den socialdemokratiska och för den rödgröna valrörelsen. Men ändå: Det var ett kraftfullt svar på Reinfeldts gammelmoderata skattetal igår. Här är en något sen postning på det som var tänkt att bli nästan direkt, allt orsakat av kärv dator och små vattendroppar från himlen. Vädret höll sig i alla fall i skinnet hela talet.

Sahlin presterade, precis som i Almedalen, ett djupt ideologiskt tal, som samtidigt förankrades i skarp politik. Hon inledde med jämlikheten och beskrev den bärande principen för (S) politik för att ta gemensamt ansvar. Ett begrepp som skiljer Sverige från många andra, som också har styrt den praktiska politiken. Att vi bär gemensamma kostnader tillsammans. Att vi sprider risker och att alla får goda livschanser. Att vi omfördelar. Att vi har en välfärd som river hinder och "kompenserar för din bakgrund". I talet kom Sahlin senare till var motsatsen är. De borgerligas syn på att Sverige ska "bli mer likt andra länder". Särdraget jämlikhet och uppgiften att minska klyftor eller inte står på något sätt som huvudmatch i matchen.

Mona betonade att valrörelsen måste handla om både framtiden och den utvärdering av regeringsmakten som nu innehas av moderaterna. Det där är viktigt, som för den som läser Aftonbladets nu alltid anlitade "expert" på  retorik som verkar ha anställts för ständigt döma ut Sahlin och hylla Reinfeldt. När hon i sin "analys" skriver om Sahlins "skrämselretorik" så finns det anledning att fråga sig vad det handlar om.

Sahlin har en genomgående linje i talet att ställa de värderingar som (S) har i jämförelse med utvecklingen i dagens Sverige och med det alternativ i politiken som Reinfeldt står för. Till det en oerhört central punkt: När ett parti eller en enskild utgår från vad man vill med samhället tar man (förhoppningsvis) också en utgångspunkt i de brister man ser. En hel del av dagens svenska brister är orsakade av politiska beslut fattade av den regering som nu styr. Alltså föga märkligt att regeringen nämns. Men "skrämsel"? Glöm det!:

En del av talet handlade om hur välfärden betalas, alltså i dagligt tal ordet skatter. "Det är här skiljelinjen går", menade Sahlin idag, en liknande slutsats som moderatledaren i går.

Vad betyder det att man "värnar välfärdens kärna", frågade sig Sahlin. "Sverige ska bli som andra länder" menar de borgerliga, erbjuda ett basutbud för de många i välfärden där den som sedan kan köper till det "lilla extra". Illustrationen om vad gör vi med en kärna vi får i munnen när vi äter körsbär, ger tankar. Där ligger ännu en match i matchen: Ska Sverige också framöver sikta på en god och hög generell välfärd för alla, eller ska vi slå in på en väg med "basutbud" som sedan för den som kan kompletteras med extra "välfärdstillbehör"?

Mest anmärkningsvärt i talet var nog Sahlins kommentar om det statsministern hade sagt när han presenterade sin talesperson om jobben. Hillevi Engström som tar över efter Littorin men en person och som tydligen inte ska sitta i regeringen. Skälet: I ett Sverige med 466.000 arbetslösa varav 207.000 ungdomar är  "Propositionerna lagda och det mesta av arbetet avslutat.  Mot detta ställde Sahlin nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.


Läs mer:
- Medier om talet: SvD, AB, Exp- Talet på socialdemokraternas hemsida.
- Mats Engström om helgens tal.
- In your face, Martin Moberg,
- S-buzz har hela talet.

Ordmoln på talet:


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,