söndag 22 augusti 2010

David mot Goliath i politisk kommunikation

Skrev sent igår om ett exempel på mediers fullständigt häpnadsväckande sätt att vidareförmedla talepunkter från de borgerliga. Då i form av Lena Mellin i Aftonbladet som helt enkelt kladdar ner Reinfeldts uttalanden i sin artikel. DN:s ledarsida är inte sämre. Idag skriver man att oppositionen talar om en allians som har ägnat fyra år åt att "demolera välfärden".

Visst finns det punkter där regeringen ska ha kritik och skarp sådan för att ha försämrat och inte levererat. Dagens Nyheter tillhör ju de få medierna som på nyhetsplats har berättat om jobbpolitikens misslyckande. Att de sjuka och arbetslösa har fått kännas vid kraftiga försämringar under de fyra borgerliga åren är solklart! Men "demolerat"? En punkt berör möjligen detta: de 25.000 jobben som enligt SCB:s siffror och riksdagens utredningstjänst pm har försvunnit från vård och omsorg (inte, som en del hävdar överförts till privata entreprenörer) Politken har gett sorgerliga effekter med växande klyftor, ökat bidragsberoende och fler i arbetslöshet och utanförskap.

Argumenten om de 100 skattesänkningsmiljarderna är ju den skeva prioriteringen. Det handlar om brister i vård, i skola och i äldreomsorgen som borde kunna lösas, som det egentligen finns resurser att möta men där de sänkta skatterna har satts före i prioriteringsordning. Att detta skulle vara att demolera välfärden är inte ett trovärdigt språkbruk och jag tror inte att det har använts. På samma sätt gäller det inför kommande mandatperiod. Vilka val gör vi? Vilka är de kvarvarande bristerna i välfärden? Vad sätter vi först och vad får komma sen? Om det måste debatten handla.

De stora medierna hand i hand med borgerligheten aktualiserar det Johan Ulvenlöv har bloggat om tidigare. Det är en offantlig kraft som möter en i och för sig stark och stor grupp progressiva bloggare som vill ge en motbild till det som trummas ut från ledarsidorna. Ju närmare valdagen vi kommer verkar "makten" ha bestämt sig för att måla ut oppositionen i mörka färger. Jag är helt säker på att progressiva bloggare kommer att försöka ge en annan bild. Men visst: Det är en jätte vi tampas med.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,