söndag 15 augusti 2010

Ett bloggsvar om fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna

Johan Hedins blogg ser jag att Fredrik Segerfeldt har ställt frågor direkt till mig, Marika och HBT-sossen. Frågorna handlar om den kampanj som LO kör och om den (i mitt tycke undermåliga, ja till och med usla) "rapport" som folkpartiets Carl B Hamilton har knåpat ihop om fackföreningsrörelsens stöd till Socialdemokraterna. Jag har svarat i Fredriks kommentarsfält  (ej publicerat av FS i skrivande stund) och publicerar det också här i något reviderad variant.

Korrigering: När det gäller procentuell andel av LO-medlemmar som röstar (S) verkar några analyser innehålla de 58 procent jag skrev och som också Carl B Hamilton nämner på youtube. Det är nog en siffra från valnattens VALU. I bearbetade uppgifter från SCB anges siffran 52 procent.

Som ofta i den här debatten från borgerliga debattörer radas floskler upp på rad. Några av dem i Fredrik Segerfeldts inlägg.

- Du talar om LAS och MBL som ett "priviliegie" som "staten har gett LO." Det finns tre stora förbund i Sverige som i sig engagerar stora fackliga förbund. LO är det, därtill finns TCO och SACO, Jag vet att också de förbundens fackliga företrädare / medlemmarnas förtroendevalda, tycker att det är viktiga delar av svensk arbetsmarknad att löntagarna har inflytande på sin arbetsplats. Det är således ingenting som är ett "privilegie" för LO, om påstås.

- Du återger bara retoriskt Carl B Hamiltons sagoberättande om hur hela LO-förbundens kanslier åker ut och jobbar för (S) i valrörelsen. Om du läser rapporten så får du gärna hjälpa mig att peka på punkter som innehåller något som handlar om verkligheten. Tycker att du gör sanningen en otjänst genom att på en halv mening slänga ut en massa om hundratals miljoner. Du skulle väl så gärna kunna vara kritisk till den som har makten idag...men gissar att du inte visar samma engagemang att få grepp om moderaternas bidragsgivare som är hemliga. Men du..vet möjligen redan...

- Man kan ju tillägga att väldigt många organisationer och företag agerar för att politiken ska gå "deras ärenden". Lobbying alltså. I S/ LO:s fall är ju det knappast något dolt. Det var främst fackliga avdelningar som bildade partiet och partiet som låg på för LO:S bildande, med olika roller, fackligt och politiskt.

Jag gissar att du inte tycker att det är fel att ex företag som nu gynnas av RUT-bidrag driver för att alliansen ska få stödet. Att LO-förbund ser (S) och de rödgröna som en bättre politisk väg för LO:s medlemmar är inte konstigt för mig :-)

- Vad gäller vilka beslut som fattas i LO så är det upp till medlemmarna i LO vilket är LO:s förbund. Egentligen inte ett dugg annorlunda ända att försöka påverka i andra demokratiska organisationer.

- Läser dina frågor ännu mer och det blir mer och mer snurrigt. Är jag facklig medlem så är jag det och har de rättigheter som medleskapet ger oavsett vilket parti man röstar på i hemliga val. OM LO, eller ett förbund, ska ge stöd till S, V, MP, M, KD, eller andra så tar man väl ställning till det.

Jag vill minnas att det har gjorts och möjligen inte med några större framgångar. Men i sig kan väl vilken facklig medlem som helst som stödjer ett annat parti agera för att de fackliga organisationerna ska ge uttryck för en annan uppfattning? Om, låt oss säga folkpartister i LO, driver det och får stöd av sina kamrater så blir det ju en förändring.

Ett litet steg åt en "fristående" håll gjordes inför 2006 i Stockholm. Ingenting som borgerliga bloggare har uppmärksammat. LO-distriktet skickade enkäter till alla partier och har sedan ställt samman svaren för att ge en indikation till medlemmarna om partier som ligger nära de frågor som MEDLEMMARNA (inte ledningarna) tycker är viktiga. Resultatet blev en ganska entydlig "kompass" som ledde till de rögröna lägret och inte minst S.

Redan i första meningen: "Färre än hälften av LO:s medlemmar la i förra valet en röst på S."
Sakfel. Det var 58,8 procent.(enl valanalys som har VALU som bas)  Här skrev jag tidigare om en ganska intressant sak. Har ända sedan min SSU-tid hört de där argumenten. Då låg siffran på kanske 75 procent.

I veckans rapport från Hamilton tar till och med han majoritetsgränsen på 50 procent som utgångspunkt och spelar på att det där kan förändras inför NÄSTA val. Således ser inte ens den i den här frågan hårdförda Hamilton anledning att kräva stopp som något som bygger på majoritetsbeslut i en organisation. Här kan man föra diskussioner men tycker man att annat än majoritetsbeslut ska tillämpas så får man väl tycka det. Ska det gälla krävs förstås att det är medlemmarna i den organisationen som ändrar sina spelregler efter sina formella beslutsvägar.

Vad gäller sista frågan begriper jag inte. "STATEN" och LOs påverkan?  Socialdemokratiska regeringar har samverkat i partisammanhang med LO precis som Reinfeldt och hans regering har näringslivet "mitt i kanslihuset": Men staten i den mening som ex grundlagen konstituerar har mig veterligen ingen sådan samverkan. I vissa myndighetsstyrelser, utredningar och företag finns ju representation från LO men det ingår ju i en ordning som handlar om arbetsmarknadens parter i stort och deras medverkan i frågor som berör deras roll som löntagarföreträdare.

paLäs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,