måndag 23 augusti 2010

Vårdval med medelklassen som förlorare

Idag skriver Ilija Batljan i SvD om en ny uppföljning av vårdvalets effekter i Stockholms län. Många av oss har löpande sedan vårdvalsbeslutet pekat på hur den ersättningsmodell som tillämpas har slagit hårt mot socialt utsatta områden som samtidigt har en befolkning med hög sjuklighet. Där skulle resursförstärkningar behövas för det förebyggande hälsoarbetet. Där krävs, om man ska följa "evendens och beprövad erfarenhet" som det heter på vårdspråk, mer resurser per invånare om vården ska kunna ges efter behov. Så har inte skett. Den borgerliga politiken tog i stället resurser från de stadsdelarna. Ett av misstagen som de borgerliga gjorde var att man benhårt trodde att en tolkersättning skulle vara alltings lösning.

Idag berättar Ilija Batljan i artikeln om hur vårdvalet har slagit i "vanliga" medelklassområden:
Vårdcentraler i kommuner och stadsdelar där den rikaste fjärdedelen av Stockholms invånare bor, har under den gångna mandatperioden fått ett resurstillskott på 265 miljoner kronor eller 7,7 procent. Resten av stockholmarna är förlorare och största förlorarna är medelklassen. Mottagningar i medelklassområden har förlorat 206 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av intäkterna. Resurser har alltså omfördelats från områden med medelinkomsttagare till områden med höginkomsttagare.
Möjligen skulle jag önska att en fördjupning av ett par saker. I hela vårdvalsdebatten talar alliansen om hur besöken har ökat i utsatta stadsdelar. Deras förklaring är, inte helt oväntat, att "vårdvalet rockar" för patienterna där. Samtidigt berättar personal och patientföreträdare hur besökstiderna har kortats och enbart en "krämpa" per gång tas upp. Har man fler hänvisas man till återbesök, allt för att vårdcentralen ska få fler "pinnar" och högre ersättning. Det där borde beskrivas bättre. Det är inte rimligt att vansinniga effekter i vården som drabbar patienten samtidigt används som ett skönmålning av systemet.

Jag gick hastigt in på bloggen "Filippa och jag" och såg bilden ovan. Kanske en alltför snabb publicering är gjord och inlägget inte riktigt färdigskrivet. Med bilden är talande för vad som har varit hela utgångspunkten i vårdval Stockholm. Att byta ägarform på vården i Stockholm, inte ge primärt att utveckla vården utifrån ett patientperspektiv.

Läs mer:
- Vårdvalsuppföljning.
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,