onsdag 11 augusti 2010

En politik för jobben mot en uppgivenhetens allians

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent) enl SCB
Dagens utmaning sätts upp av Mona Sahlin och Thomas Östros: Långtidsarbetslösheten ska pressas ner med 90.000 personer. Åtgärder som föreslås i DN debatt-artikeln är bl.a.
- Ett brett kompetenslyft med 44 000 fler platser inom komvux, folkhögskolor, högskolor och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.
- Fler praktikplatser.
- Gröna jobb till långtidsarbetslösa.
- Sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagen.
- Inrätta en ny riskkapitalfond för att stimulera nyföretagande.
-
Genomföra en historisk infrastruktursatsning.
Det vittnar om politiskt mod och en stor målmedvetenhet att sätta tuffa mål. I och för sig brädas väl inget misslyckande med jobben av det som Reinfeldt har presterat. Problemet (om man nu ska se det så...) är att socialdemokratin alltid ställs till svars på ett helt annat sätt än den nuvarande regeringen.
Den som minns bakåt vet att för nästan ett år sedan hade det gått 148 dagar sedan Konjunkturinstitutet hade gett råd till regeringen Reinfeldt att agera. Det hände inget förrän ett temporärt uppvaknande i augusti förra året. 148 dagar efter råden. Och det som då presterades blir inte känt som någon historisk insats för jobben. Alliansregeringens övertro på att sänkta skatter per automatik ordnar fram himmelriket har gjort de passiva och tillbakalutande. En sån regering har Sverige inte råd att behålla.
Mer i Exp, AB; SvD,
Fler som skriver:
- Aurora Gullberg om Sverige, en gång föregångare..
- Robert Noord om ambitiösa program...
- Viktor Tullgren med tydliga diagram på långtidsarbetslösheten.
- S-buzz berättar....liksom Rödgröna bloggen...
- Krassman skriver också om detta,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,