söndag 1 augusti 2010

Utförsäljningen av Vattenfall saknar stöd hos väljarna

Den första reaktionen jag får när jag läser Maud Olofssons utspel om att sälja Vattenfall handlar mer om Centerns alldeles särskilda sätt att prata. Det låter nästan alltid som om världen före Maud var en enda stor tomhet. När Maud blev statsråd började skapelsen. När Olofsson i början av artikeln deklarerar att Alliansregeringen har format världens mest ambitiösa energi- och klimatpolitik kan man bara småle eller ruska lätt på huvudet. Så är det ju inte! Olofsson tog över ett departemet där grön omställning, fossilbränslefritt Sverige, utveckling av förnybart och energieffektiviseringar inte minst i bebyggelsen hade varit på varje dags arbetsplanering i departementet. Som helhet får Olofssons regering ett kraftigt underkännande av olika granskare, även för klimatfrågorna och en politik som riskerar att försvåra förutsättningarna för det förnybara. Värt att minnas följande omdöme och underkännande som regeringen får av Naturskyddsföreningen som jag bloggade om tidigare.
– Vi har undersökt regeringar ur miljösynpunkt sedan 80-talet. Det här är en av de sämsta som vi sett. Tidigare har man gått framåt men i för låg hastighet. Det är sällan man gjort så många bakåtsteg som under den här perioden
Nu ska misslyckandet omvandlas till något som ska visa handlingskraft. Efter, som Johan Westerholm påpekar, fyra år av oförmåga till ägarstyrning. Maud Olofsson kan inte styra utan menar att försäljning ska göras utifrån följande kriterie:

Däremot finns det knappast några vägande skäl för svenska folket att långsiktigt vara stor­ägare i utländska kol- och kärnkraftverk.
Som framgick när riksdagen behandlade Vattenfall så ändrar regeringen uppdraget på ett viktigt område. Vattenfall ska inte längre vara ledande i energiomställningen utan "nedgraderas" till att vara ”ett av de bolag” som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Noterar också i betänkandets reservationer om bolagets investeringar:
Regeringens misslyckande med energipolitiken och styrningen av Vattenfall framgår också av den reviderade investeringsplan som bolaget har presenterat. Enligt denna ökar investeringarna i kolkraftverk, brunkolsbrytning och kärnkraft, medan investeringarna i förnybara energikällor som vindkraft minskar. Skarp kritik kan riktas mot regeringens styrning av Vattenfall.
Vid sidan av själva energi- och miljöpolitiken bör man reagera rent allmänt på den inriktning som alliansregeringen helt enligt sina ideologiska utgångspunkter har: att sälja gemensam egendom till enskilda privata intressen utan ett minsta ifrågasättande är skamligt i mina ögon. Jag vet att alliansvänner tycker att just det är själva kärnuppdraget för en borgerlig regering. Men vad är det som säger att det vi äger gemensamt (och har byggt upp gemensamt) ska vara utgångspunkt för enskilda företags framtida affärer? Hur ökar friheten om Apotekets säljs till riskkapital på skatteparadisöar? Är det rimligt att ideologin får styra så blint som den gjorde i Täby när Tibble gymnasium såldes? Och som Uppdrag granskning berättade; reagerar inte borgerliga när kompisar till makthavare får köpa till underpris som i fallet med skolor i Täby?

Det om de mer ideologiska invändningarna. Maud Olofssons debattartikel måste också betraktas utifrån det Kent Ögren bloggar om. Maud Olofsson har inte stöd för förslaget hos väljarna. I och för sig något som nu behandlas på valdagen, men intressant att notera. Och kanske också påverkar valresultatet. 

Fler som bloggar:
- Hartman om lämpliga kurser i Moskva
- Per Ankersjö som förväntar sig motreaktioner...
- Helen Törnqvist som är glad över Mauds artikel.
- Christian Ottosson som ger Maud stöd för linjen "När centern blev till kom också ljuset.."
- Peter Högberg om att sälja det gemensamma
- EMIL, en moderat blogg som invänder mot Olofsson
- Alliansfritt om att Olofssons artikel är underbetyg åt...Olofsson
- Annika Högberg skriver också...


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,