onsdag 26 mars 2008

Dick Erixons förhastade vårdvalsslutsatser

Dick Erixon bloggar om vårdvalet som är på väg att införas i Västra Götaland, en region styrd av bland annat S. Hans slutsats är att detta innebär att Mona Sahlin saknar trovärdighet i vårdvalsdebatten. Erixon verkar kasta sig i nära nog exalterande omfamning av det som han ser som en möjlighet att slå på s-ledaren.

Jag tror Erixons glädje över "sin upptäckt" ganska skyndsamt kommer att bytas till besvikelse. S i västsverige sa ju redan före valet till väljarna att de önskade vårdval. Det Mona Sahlin och vi socialdemokrater i Stockholm kritiserat är INTE valfriheten. Det vi riktat kritik mot är att den moderatledda alliansen gör annorlunda och mer fel än Hallands allians. Det vi kritiserar är den totala oviljan att ta hänsyn till var vårdbehoven finns när nya vårdenheter ska etableras. Det vi har kritiserat är också tiden och paniken: att på ett halvår införa ett system som Halland jobbade med i tre år. Och det vi med kraft vrålar emot är den soppa av nedläggningar, listningsröra och närakutsnedläggningar med namnbyten till lättakuter.

Det vi också är motståndare till är den totala folkpartistiska husläkarnojan som gör att partiet låser sig totalt vid en drömmodell för vården. Det som också finns stor anledning att kritisera är, till skillnad från Halland, den totala ovilja till dialog som majoriteten i Stockholms har visat. Detta när man jobbar fram ett vårdsystem som när det gäller rätten av välja lär stå sig också efter att de borgerliga i Stockholms läns landsting förlorat valet i september 2010. En av förklaringarna till detta kommer att vara just sjukvården, orättvisorna i det system man inför (ett producentfixerat snarare än patientfokuserat system) och att Mona Sahlin och andra S-företrädare har fått en rik argumentsamling med in i debatten. Det Du, Dick Erixon.

Läs också mina tidigare inlägg kring vårdval Stockholms-röran.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

2 kommentarer:

Daniel sa...

Det finns i och för sig flera anledningar till att vara principiellt och praktiskt kritisk till vårdval/kundval och allt vad det nu heter.

Alla kundvalsmodeller, oavsett hur de viktas, riskerar att leda till just att patienten blir kund. Det behöver inte drabba den enskilde på kort sikt, men i det stora perspektivet kan det få negativa konsekvenser. Exempelvis har antibiotikaförbrukningen ökat mer i Halland än i övriga Sverige, och följderna därav kan bli stora och kostsamma resistensproblem.

Det är heller inte bevisat att kundvalsmodeller faktiskt leder till ökat patientinflytande eller till bättre medicinska resultat. Det är således ovetenskapligt att i landsting efter landsting sjösätta projekt vars förebilder saknar rimliga utvärderingar, och måhända också oideologiskt, eftersom kundval faktiskt är en borgerlig modell för att förändra vården i grunden.

Kamratligen
Daniel Johansson, socialdemokrat och läkarstudent

Peter Andersson sa...

Daniel
Delar många av dina synpunkter. Det finns ingen anledning för (S) att rakt av köpa borgarnas syn på vården som marknadsplats, "kund"-begrepp och framför allt inte det helt okritiska sättet att privatisera, skrota områdesansvar och förebyggande, strunta i att ta politiskt ansvar för var vårdmottagningar ska lokaliseras, ge "lika ersättning till alla", bortse från vårdbehov (och där med strunta i HSL), och samtidigt deras totala ointresse av att utveckla landstingsdriven verksamhet (mitt perspektiv från stockholm, alltså)

Men samtidigt finns det åtskilligt att göra för att stärka patientperspektivet i vården. Finns heller ingen anledning att inte låta den som vill välja en vårdgivare man har förtroende för eller välja en mottagning nära jobbet i stället för bostaden. Så har det varit och där måste vi utveckla sjukvården.

Svårigheter framöver kommer att vara att vi (sossar) har helt olika "vårdvärldar". Inte helt omöjligt att hela primärvården har privatiserats inom några år../mandatperionden. Där ska vi forma en sjukvårdspolitik utifrån samma värderingar som landstings utan någon privat del.

Men vi klarar den utmaningen också.

p