söndag 16 mars 2008

Socialdemokratin står stark inför framtiden - eller?

Om svenska folket i september 2010 har bilden av en framgångsrik allians och en socialdemokrati utan politik, ja då ligger vägen till återval öppen för Reinfeldts regering. Hittills har också det varit Reinfeldt strategi att vinna på svagheter hos motståndaren mer än egna på meriter. Frågan är vad han gör nu när strategin har havererat så kapitalt. Efter Mona Sahlins första år som partiledare summerar SvD partiets politiska förnyelse: till skillnad från den bild Alliansen vill sprida har en hel del hänt. Mona Sahlin summerar också på DN debatt. Sahlin konstaterar bl.a:
Under mitt första år som partiordförande har vi socialdemokrater lagt fram 150 parti- och kommittémotioner och över 800 reservationer och särskilda yttranden i riksdagen. Rådslagsarbetet inom socialdemokratin har också nått tusentals engagerade människor och vi har samlat en stor mängd nya förslag och idéer
Det är vare sig något konstigt eller någon källa till skryt. Det är vardagligt politiskt arbete i parti, kommuner och landsting, riksdagsutskott och kammare, förankrat utifrån värderingar och formerade positioner i sakfrågor. 93 förslag för bättre skola. 40 för en bättre äldreomsorg. Förslag för fler jobb, tillväxt, välfärd, klimat och forskning. Måhända inte lika glamoröst som de "nya moderaterna"- fernissan som havererat därför att den önskade bilden inte är i närheten av människors upplevelser av verkligheten. Det Sahlin redovisar är politik på riktigt. Seriöst och allvarligt därför att det berör människors vardag.

Samtidigt berättar bl.a. SvD om opinionsläget. I Sifo får partiet 43,3%. Allianspartierna når 39,9 procent mot oppositionspartiernas 56%!. Socialdemokraterna är störst bland de unga väljarna, något som bådar gott för framtiden. Om det beror på att borgarna är dåliga eller socialdemokratin bra får väl vara källa till fortsatta gissningar och analyser. Jag gissar på en blandning. Däremot tror jag att Göran Erikssons slutsats i SvD-analysen är allt för enkel. Han menar att de sakpolitiska beskeden är mindre värda utan besked i regeringsfrågan. Visst är regeringskompetens och förmågan att ta politiskt ledarskap en grundpelare i politiken. Avgörande för väljarna är ändå den politiska färdvägen, värderingarna och hur dessa omsätts i sakpolitiken. Att Alliansen klarar leveranserna till de egna kärngrupperna är väl tydligt. Problemet för dem är att svenska folket inte ställer upp på den vägen.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

1 kommentar:

Mikael sa...

Jag kan inte hålla med om att det hänt så mycket. Sahlins inlägg på DN Debatt var bara ännu en laddning snömos utan konkret politik.

Samtidigt verkar Sahlin leva i en annan värld än oss andra. I S värld så är oroligheterna i världsekonomin enbart svenska regeringens fel. I S värld räknar man inte alla de som nu har ett jobb istället för att gå i AMS-dagis. I S värld har folk fått det sämre av att få högre löner och lägre skatter.

Förhoppningsvis är väljarna smartare än att de går på detta.