tisdag 18 mars 2008

Samma krav på privata och kommunala förskolor?

Jag hade förväntat mig besked att regeringen nu skulle infria löftet till landets barnfamiljer om mer resurser till förskolan. I dagens nästan sifferlösa DN debatt talas mycket om satsningar på förskolan och pedagogisk utveckling. Men inget nämns om de utlovade pengarna som jag tidigare bloggat om. Bortsett från det bakåtsträvande vårdnadsbidraget så innehåller artikeln en del bra ambitioner. Problemet är att politiken inte hänger ihop. Ett exempel är de privata förskolorna och de pedagogiska ambitionerna. I min kommun går vart fjärde barn i dag i en fristående förskola. Här är således inte de i och för sig diskutabla förslagen om att "stimulera företagande" inom välfärdsområdet/förskolan något nytt.

I den kommunala förskolan har vi alldeles för låg andel förskollärare, ungefär 35%. (trots många år av alliansstyre i Huddinge kommun) Problemet är att andelen hos de privata förskolorna bara är 25%. De står således inför ett stort beting för att höja sig vad gäller pedagogisk kompetens. Frågan är om det låter sig göras utan mer resurser och som bekant är sänkta skatter mer lockande för de borgerliga än satsningar på välfärden. Och kommer regeringen här ställa samma krav på pedagogisk kompetens hos de privata som hos kommunala förskolor?

Samma med det regeringen beskriver om språket. Viktigt. Angeläget. Men inget som kan klaras om inte mer resurser tillförs. Heller ingenting om regeringen här avser svenska språket eller om också modersmålet ingår (viktigt för barnens utveckling också av svenskan) Och i artikeln nämns tyvärr ingenting om vikten av att få färre barn i förskolans barngrupper. Det kräver mer personal. Tyvärr och sorgligt not verkar inte heller barnskötarnas roll uppskattas av regeringen. Att exempelvis satsa mer på deras kompetensutveckling vore "guld värt" också för barnen.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,