torsdag 6 mars 2008

Rätten att knipa käft om klyftor i vården?

Socialstyrelsen har granskat sjukvården, och redovisning görs på Brännpunkt och här. I rapporten beskrivs en svensk vård som generellt håller mycket hög kvalitet. På några områden förbättras läget ännu mer. Patientsäkerhetsarbetet går framåt. Behandlingsresultaten blir bättre när det gäller de stora folksjukdomarna. På minussidan pekar Socialstyrelsen på att vården fortfarande inte är jämlikt fördelad.
Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor. Det är grunden i hälso- och sjukvårdslagen: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
I rapporten heter det vidare:
Våra analyser tyder på ett ojämlikt utnyttjande av vården – personer med högre utbildning gör fler läkarbesök än lågutbildade, trots högre sjuklighet bland lågutbildade personer.
Samtidigt fortsätter medierna att granska effekterna av Vårdval Stockholm. SvD har tillsammans med SCB granskat hur inkomstnivåerna i länet förhålller sig till nya vårdenheter. Deras analys är tydlig: vården får nyetableringar (25 av 38) i områden med högre inkomstnivåer samtidigt som försämringar och stängningar sker i fattigare områden där sjukligheten samtidigt är större.
Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m), vill inte kommentera skillnaderna i inkomster i SvD:s undersökning.
Man måste verkligen fråga sig om man som politiskt ansvarig har rätt att låta bli att kommentera viktiga analyser av den politik man för. Hennes märkliga svar blir i stället att den styrande landstingsledningen inte tittar på medelinkoms­ter, "vi tittar på vårdbehov.

SvD:s kartläggning visar att så inte är fallet. Tvärtom. Men ännu allvarligare är vad som händer på längre sikt. Socialstyrelsen skriver att vårdetableringarna är mycket skevt fördelade och tar exempel att det i Stockholm finns tre gånger så många psykiatriker per invånare som i norra och sydöstra Sverige. Det styrelsen inte skriver är att det
inom Stockholms län är gigantiska skevheter i utbudet. Exempelvis ligger nästan alla privata psykiatriker redan i dag i innerstaden. Därför krävs egentligen en politik som styr vårdutbutet mer enligt hälso- och sjukvårdslagen: Grovt sett från norr till söder, från innerstad och utåt, från rikare och friskare till fattigare och sjukare. Filippa Reinfeldt svarar:
– Om det uppstår vita fläckar där ingen vill bedriva vård, så kommer landstinget gå in och göra det.
Perspektivet har sannerligen förändrats i sjukvårdpolitiken. Ambitionerna är nu att förhindra avsaknad av vård snarare än att rätt till klyftor och orättvisor som redan finns. Landstinget ska ha beredskap att gå in och agera städgumma där de privata aktörerna inte ser tillräckligt lönsamma vårdinvesteringar. "Det är inte konstigt att väljarna flyr eder", som Olof Palme uttryckte det en gång.

Intressant
? Andra bloggar om: , , , , , , ,