onsdag 26 mars 2008

Fördubblat eller avskaffat barnbidrag? Vad lovade Centern?

Maud Olofssons barnbidragsutspel tillhör förstås de flitigast bloggade ämnena dessa dagar. Idag också föremål för DN:s försvar. Frågan är vad utspelet egentligen det står för? Är det i grunden bara en rejäl klantighet utan större taktiska avvägningar? Har centern valts ut för att flytta strategiska gränser för vad alliansen kan lägga för förslag? Eller är det ett ideologiskt styrt centerförslag? Och i så fall: Varför lovade partiet fördubblat barnbidrag före valet:
Centerpartiet har en rad förslag för att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation och därigenom underlätta för mer tid med barnen....Fördubblade barnbidrag under förskoleåldern ( 1 – 4 år ) är ett starkt konsumentstöd för familjer att kunna välja t ex kortare arbetstid.
Löftet kommenteras också klokt av Sydsvenskans ledare:
Hur tänker centerledaren? Om Olofsson inte värnar alliansregeringens sammanhållning kan hon tänkas prioritera sitt eget partis politik. Men: I valrörelsen 2006 krävde centern en fördubbling av barnbidraget. Olofssons tankebanor är alltså svåra att följa: om inte en fördubbling är politiskt möjlig så får det istället bli ett slags halvering ¿ eller? Idén rimmar inte ens med centerns traditionella vurm för grundtrygghet – lika för alla oavsett inkomst.
Jag har vid åtskilliga tillfällen mött frågan på exempelvis skolpresentationer? "Varför får de rika barnbidrag"? Inte minst mötta jag sådant när Sverige befann sig i ekonomiska krislägen. Svaret kan förstås ges som "plånbokssvar" eller med tal om administrativa kostnader eller marginaleffekter. Den djupa värderingsfrågan är viktigare: vilket samhälle vill vi ha? Hur håller vi ihop? Och framför allt: Hur starkt är stödet för en gemensamt finansierad välfärd och förhållandevis höga skatter?

Det avgörs av om man känner delaktighet och om man känner att man får del av systemen. Så fungerar barnbidraget som en bro mellan samhällsskikt. Forskningen är också ganska tydlig: Stöd som barnbidraget har ett brett stöd hos svenska folket. Sämre är det med de behovsprövade bidragen till "de fattigaste", som socialbidrag och bostadsbidrag. Just därför är den alltid leende Maud Olofssons tanke så urbota dum. Och ett stort svek mot dem som röstade på Centerpartiet.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,