lördag 29 mars 2008

S moderna framtidsberättelse måste skrivas

Ny opinionsmätning idag. 54,8 för S/V/Mp mot 41,6 för allianspartierna. Men det skiljer över landet. DN-rubrikerna talar om "ras för S" och berättar att S i storstäder rasat från 40,6 till 26,8. Moderaterna har enligt undersökningen ökat i samma områden från 25,5 i januari till 36,2.

Eller annorlunda uttryckt: Där arbetslösheten är lägst verkar talet om jobb och bryta utanförskap (dvs lägre ersättningar i akassan) ha störst stöd. I delar av landet där arbetslösheten biter sig fast sker inga dramatiska övergångar från S till alliansen. Där sjukvårdens resurser är mest utbyggda får (m) en uppgång. I landsting där vårdköerna är mer omfattande än i Stockholm har man inte samma framgång. Så om inte två av väljarnas viktigaste frågor är förklaringen till dagens opinionsläge, vad är det ?

Solidariet mellan svenska folket? I Täby köper man inte arbetslöshet i norra Sverige? Möjligen men det låter lite väl långsökt och utipiskt. Eller är det att stockholmarna förbannar avstånden till vård i landstinget Jämtland? Kanske, men knappast troligt. Svaret på alliansväljarnas uppstigning från soffan där i stället en del S-väljare har lagt sig får nog sökas genom andra förklaringar. Har Allianspolitiken gett positivt utfall för hela landet eller finns det regionala variationer? Ja, den omvända fördelningspolitiken som ger mer till de som har och mindre till resten av befolkningen gynnar fler i storstäder än i övriga landet. Där finns en viktig förklaring.
Men lika allvarligt för S och en stor utmaning antyds av Eva-Stina Bolin från Nacka i en enkät i DN (ej på nätet) Hon tror möjligen att framgången för moderaterna är
att moderaterna är ett modernt, framåtblickande parti som inte är rädda för nya idéer och förändring. De känns moderna, de lyfter fram vissa frågor som man kanske inte hört så mycket om förut
Man ryser vid tanken att det där sista är som i klimatpolitiken: statsministern som våren 2007 bjuder in medierna och uttalar att "man har sagt mig att klimatet försämras". Om det är ett exempel på de nya frågorna så blir jag rädd. Hur det rent faktiskt är med den saken spelar mindre roll. Det viktiga är om bilden har satt sig, om upplevelsen av partiets politik skiljer mot det man faktiskt gör i verkligheten. Väldigt få tycker att det är modernt att sätta åt arbetslösa och sjuka, väldigt få ställer upp på orättvis fördelning av sjukvårdens resurser och reaktioner mot sänkta skatter för de mest välbeställda väcker ilska. Men om BILDEN är den motsatta och positivare, den som Eva-Stina berättar om , känns förklaringarna till opinionsförändringen mer relevanta.

Samtidigt ger det ett akut uppdrag till S: att faktiskt skriva klart framtidsberättelsen som klarar att både utmana orättvisor och möta människors drömmar. En berättelse som länkar samman, inte delar upp, stad och glesbygd. En berättelse som omfattar hela nationen utifrån regionernas olika förutsättningar. En dröm om framtiden där inte bara Perssons Katrineholm är utgångspunkt utan också Huddinge, Tensta, Alby, Solna och Nynäshamn.

intressant? Andra bloggar om: , , , ,