tisdag 18 mars 2008

Vårdval Stockholm hot mot familjecentraler

Under månader har vi försökt få svar av den styrande majoriteten i landstinget: Hur blir det med familjecentralerna när vårdvalet införs? Svaren har varit diffusa, men oftast med beskeden att inget hotar familjecentralerna. Samtidigt har vi i verkligheten kunnat se det motsatta: Tjänster dras in och lokaler utryms. I Nacka får kommunen nej till landstingsstöd för familjecentral i Fisksätra därför att det sägs "hota konkurrensen" mellan olika BVC när det nu är vårdval.

I stället hänvisar den borgerliga majoritetens företrädare till den så kallade regelbok som styr vården. Nån mening om att vårdgivaren ska samarbeta med andra används generellt som argument för att inga särskilda beslut eller uppdrag (eller pengar!) om familjecentraler behövs. Idag berättar DN om hur vårdvalet riskerar att slå hårt mot familjecentralerna.

Familjecentraler är inte bara en bra "uppfinning" för barnen och föräldrarna. Det är viktigt för att ställa om från akuta insatser till mer förebyggande arbete. Men det är också ett föredöme när det handlar om att spränga byråkratiska gränser och se till människors behov av service och stöd, oavsett vem som råkar vara huvudman och ansvarig. Fler verksamheter borde följa familjecentraleras exempel.

Jag kan möjligen ha en invändning mot hur samordnaren Carina Nyström uttrycker det i DN-artikeln i användningen av ordet "politiker" i generella termer. Faktum är att det finns politiker som under ett halvårs tid har jobbat för familjecentralernas framtid. De politikerna sitter just nu i opposition.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,