onsdag 27 februari 2008

Var är den halva miljarden till förskolans kvalitet, Fredrik Reinfeldt?

Ett par veckor före segervalet 2006. Alliansens partiledarkvartett samlas i Sundbyberg. Aftonbladet dokumenterar. Ytterligare utspel ska göras för att säkra valsegern. Valet av plats, det så stabila SosseSundbyberg, har säkert valts med omsorg. Här presenteras ett samlat alliansprogram om familjepolitiken. Bland i och för sig bakåtsträvande förslag som vårdnadsbidrag finns också viktiga vallöften till Sumpans och Sveriges barnfamiljer. Mer pengar till förskolan är ett centralt och viktigt löfte.

Drygt 18 månader efter utspelet saknas förslag om den halva miljard för att stärka förskolans pedagogiska kvalitet som Alliansen lovade i sitt familjepolitiska program. Den som med iver försöker finna pengarna kanske upptäcker alliansens egen hemsida. Här finns en genomgång av infriade vallöften i grönt, (ganska få), av förslag som förpassats till utredning och förslag man inte har tagit itu med. Här nämns 800 miljoner för fler barn och "valfrihet". Men inte ett ord om det utlovade pengarna: "
I ett första steg tillför vi 500 miljoner kronor för att stärka den pedagogiska förskolan."

Inte heller riksdagens ledamöter får besked. I en interpellationsdebatt för en tid sedan besvarade Jan Björklund en rad frågor om förskolans kvalitet. Inte heller där något om satsningar:
Regeringens avsikt är att stärka förskolans pedagogiska uppdrag. Det kommer att ske genom en översyn av förskolans läroplan och i samband med arbetet med förslaget till en ny skollag.

Visst är förskolans läroplan oerhört viktig. Men det förtar verkligen inte behovet av ökade resurser till förskolan för att minska barngruppernas storlek och satsa mer på fortbildning av personalen osv. Pengarna behövs, precis som de lovade före valet.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,