söndag 11 mars 2012

"Tumma ner" förslaget om ungdomslöner

Folkpartiet och Jan Björklund återkom i går till sitt föga kreativa förslag om sänkta löner för unga. Teorin är att en lägre ingångslön ska ge fler unga chanser till jobb. Partiet har nu vidgat sin idé från att systemet ska införas i "minst 27 kommuner till de 100 största. Varför det inte, om det är en framgångsväg, ska gälla alla kommuner, är väl skrivet i stjärnorna. Varför det inte, om det nu är så klokt, ska handla om hälften av lönen, eller rent av om 25 procent av lönen, som kanske borde ge ännu mer effekt är väl också oklart.

Förslaget
innebär konkret att en ung medlem i Kommunal som idag har en ingångslön på ca 16.000 kronor i folkpartiets Sverige får ca 12.000 kronor. Med samma kostnad för mat, hyra, försäkringar, fackavgift och andra hushållsutgifter ska de unga i folkpartiets Sverige tåla en lönesänkning med 25 procent. Det finns en radda invändningar mot förslaget.

* Det finns inget samband mellan lägre löner och fler jobb. Kartläggningar som görs av löner och arbetslöshet i olika länder visar inget samband. LO har exempelvis jämfört OECD och resultatet talar inte för att fp:s teori stämmer. Därmed vilar Fp:s förslag på egna tyckanden utan någon som helst evidens. Däremot förekommer kravet nu i Svenskt Näringslivs bombardemang av krav i avtalsrörelsen. Folkpartiet blir direktörernas megafon.

* Om teorin gäller unga borde den gälla fler grupper: Fp "tycker" att fler unga får jobb med lägre lön. Den slutsatsen borde göra att partiet översätter förslaget också till andra grupper som har svårare på arbetsmarknaden. Varför inte den med en utländsk bakgrund? Eller funktionshindrade som har svårare att få jobb? Kanske ska de kvinnor som idag tvingas jobba deltid få en lägre lön för den andel tid de fyller ut med upp till heltid? Och om lösningen sänkt lön är en åtgärd som gör "alla glada": Varför genomför inte folkpartiet detta på hela arbetsmarknaden?

* Partier ska inte sätta löner. Sverige har en modell för lönebildningen som tjänat oss väl. Det innebär att arbetsmarknadens parter tar ansvar för att med kollektivavtal som verktyg sätta löner genom förhandlingar. Löntagarna har intresse av att få verkliga löneförbättringar som inte "bara" är inflationspengar. Där är också en utgångspunkt att löneutrymmet utgår från att svensk industri också efter en lönerevision ska kunna konkurrera med omvärlden. Genom kollektivavtalet förbinder sig de anställda att jobba och avsäger sig rätten till konflikt. I detta har inte folkpartiet någon plats, om man nu inte vill slå sönder hela systemet och med politiska klubbslag reglera det mesta?

* Unga har redan de svåraste anställningsvillkoren.
Hela tanken med att just unga ska få ännu sämre villkor är befängd. Redan idag har unga de tuffaste villkoren med otrygga anställningar och sämre löner. Källorna till den bilden är många, bland annat rapporter i LOs serie "Röster och facket och jobbet". Många gånger förskjuts hela vuxenlivet av att aldrig får en trygghet i jobbet. Om detta borde Fp hjälpa till att förändra, snarare än att driva en fråga om sänkta löner.

* Att ställa krav på sänkta löner med argument "det är bättre än socialbidrag" är djupt omoraliskt. Jag mår uppriktigt sagt illa av resonemanget. Folkpartiet argumenterar med att "en lägre lön i alla fall är bättre än socialbidrag". Möjligen. Men dels ska den typen av argument inte ligga till grund för värdering av arbetsuppgifter. Dels innehåller det en form av hot som verkligen inte bygger en stabil grund för tillväxt och framgångar för Sverige. Det blir en anpassning nedåt av köpkraft och av anställningsvillkor. Det är också ett uttryck för det svensk arbetarrörelse många gånger har varnat för: Att en högre arbetslöshet används som ett verktyg att pressa löntagarna och att allmänt sätt pressa ner lönenivåer på arbetsmarknaden. Att det görs är i sig oerhört magstarkt, men det blir ännu mindre tilltalande när det görs i tider då löneklyftorna växer mellan löntagarna och de företrädare för näringslivet som utan att blinka själva tillskansar sig ganska "runda" ökningar av löner och ersättningar.

Folkpartiet
i min kommun, Huddinge, tillhör dem som verkar vilja gå i tätet med att införa ungdomslöner. Eller, som Malin Danielsson gärna kallar det: "Ungdomsavtal". Vi kommer vid nästa fullmäktige att diskutera förslaget, efter en interpellation av (S) i fullmäktige.

FP:s förslag kan ses enskilt och fristående och redan där förtjäna stark kritik. Men det kan också sättas in i ett bredare sammanhang. Sänkta löner som argument för fler jobb. Sämre anställningstrygghet som sägs ge samma effekter, utan att bekräftas av kunskap och forskning. Sämre trygghet vid sjukfrånvaro och sämre ersättning vid arbetslöshet. Total avsaknad av vilja att komma till rätta med osäkra anställningar där inte minst unga och kvinnor drabbas. Politiken tycks springa en parts ärenden mer än annat. Folkpartiet springer sannerligen inte löntagarnas eller de ungas ärenden. Det är solklart!

Mer läsning
: DN, SvD, Ekot, Ekot2, TCO, utredarna, Facket förändras och myter.
Eget tidigare inlägg, LO-bloggen, Brännpunkt, fp-inlägg, FP.s hemsida, Krassman, Johan Westerholm , Martin Moberg , Görans tankar och bagateller Peter Karlberg, Frökens bloggS i Huddinge,


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,