onsdag 1 februari 2012

Löfven vs Reinfeldt om Sveriges framtid


De två stora kvällstidningarna har sannerligen olika perspektiv på gårdagens första "stora" tal av Stefan Löfven efter tillträdandet som partiledare. Aftonbladet med en vinkel. Expressen med först den motsatta, sen en uppföljande om talet på Runöskolan. Talet hölls på ett möte med den nordiska arbetarrörelsen med närvaro av bland andra norges Jens Stoltenberg. Temat skrev de fackliga och politiska ledarna om på gårdagens DN Debatt. Hur utvecklas bäst den nordiska modellen? En bra inramning för en nyvald S-ledare.

Jobb och tillväxt blir mycket tunga frågor under Löfvens ledarskap, något som förvisso inte är nytt för svensk socialdemokrati. Men kanske ändå tonläget igår andas lite av det jag har efterlyst i blogginlägg. En positiv syn på företagandet som inte bara är halvhjärtat. Det måste ligga som en viktig grund i en politik för fler jobb. Att Löfven redan i starten av sin gärning får erkännanden från näringslivet är utmärkt. "Löfven har högre trovärdighet än Reinfeldt och Borg", var en kommentar. Löfven efterlyste i går en aktivare näringspolitik och gick också i svaromål mot Reinfeldts syn på näringslivet som ett "särintresse". Men inte bara näringspolitik ligger i den politiska "fabriken". Också en upplyft arbetsmarknadspolitik och som övergripande för detta vill (S) sätta upp tydliga nivåer för de delmål som måste uppnås för att vi ska kunna uppnå full sysselsättning.

Om det är som SvDs Johan Ingerö skriver, att "klasskampen är uppskjuten", må väl så vara. Det handlar ju där mycket om begrepp och vilken innebörd man lägger in. Däremot lär Löften inte styra in (S) till någon passiv hållning till de växande samhällsklyftor som nu riskerar att fördjupas och underminera en del av framgångsfaktorerna för vår utveckling. Redan Löftens tal när han valdes andades en vilja att ta itu med detta. Som alltid i S historia görs inte det bäst med skarp retorik eller genom att bygga motsättningar. Det görs genom en politik som håller ihop samhället. Det görs genom en jobbpolitik som stärker människor och tar tillvara deras förutsättningar att jobba och utbilda sig. Det görs alltid bäst när det kompletteras med välfärdssystem som också ökar tryggheten i omställningar, exempelvis vid arbetslöshet. Matchen kan börja på allvar mellan Löfven och Reinfeldt, mellan Socialdemokrati och allians.

Mer att läsa: SvD, Johan Ingerö, SvD, LO med replik om regeringens arbetsmarknadspolitik,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,