måndag 6 februari 2012

Maria Larsson, Hillevi Engström och det bortglömda vallöftet om a-kassan


Det
här är bitvis en historia om två ministrar i samma regering som båda pratar a-kassa. En av de har lovat förbättringar i valrörelsen. En annan tillhör det större partiet...


Gårdagens
Agenda handlade bland annat om jobbpolitik och a-kassa med tyngdpunkt på det senare. Före studiodebatten redovisades i ett inslag hur ytterst få, de fattigaste, idag får 80 procent av den tidigare inkomsten när de blir arbetslösa. A-kassan har inte höjts på 10 år, inte heller taket i a-kassan.

En klockren och tydlig bild av vad som har hänt får man om man läser Ylva Johanssons bloggpost efter debatten med Hillevi Engström:
Regeringen har avlövat arbetsmarknadspolitiken, utbildning har ersatts av s.k. coachning med tveksamt resultat och återvändsgränden Fas 3 har vuxit lavinartat. Arbetslöshetsförsäkringen har i praktiken raserats. Idag är det bara i undantagsfall som den som blir arbetslös har en fungerande inkomstförsäkring. Bara var tredje arbetslös får idag någon ersättning alls från försäkringen, bara 4 % av de arbetslösa får en ersättning som motsvarar 80 % av en heltidslön.

Regeringen har ändrat arbetsvillkoret så att färre arbetslösa omfattas av försäkringen, taket har sänkts så att nästan ingen får den ersättningsnivå som utlovas i försäkringen och avgifterna har höjts kraftigt. Man har dessutom avskaffat den solidariska finansieringen av a-kassan så att vissa måste betala 400 kr i månaden för sin försäkring medan andra bara betalar 90 kr. Resultatet av dessa försämringar är dels att en halv miljon människor valt att lämna försäkringen och dels att många av dem som idag betalar till försäkringen varje månad ändå inte har något fungerande skydd när de blir arbetslösa.
Ett klart besked från regeringen var att det inte blir någon höjning av a-kassan inom överskådlig tid. I prat var beskedet från arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att "regeringen satsar på jobb" i stället. Således ett oavbrutet rabblande av den borgerliga talregeln från valrörelser som nu blir ganska pinsam att höra i dessa sammanhang. "Det är bättre med 100 procent än 80", var Engströms besked. Samma slags cyniska resonemang som när Folkpartiet föreslår sänka ungdomslöner: "Bättre än noll kronor". Förvisso hänger a-kassan ihop med helheten men där måste det handla om förbättringar, öka tryggheten, underlätta omställning. Inte försvåra, låsa in och försämra. När Engström möter frågor om att ge en rimlig ersättning vid arbetslöshet med svar att "det är bättre om du jobbar", så är bara att håna de arbetslösa.

Maria Larsson
fick dagen före Agenda i Ekots lördagsintervju frågan om a-kassan. Hennes (Göran Hägglunds) parti har ju lovat väljarna att Taket i a-kassan ska årligen räknas upp med prisbasbeloppets utveckling. Det där står på samma rad som ett löfte om obligatorisk a-kassa. I det senare fallet är utredning tillsatt. Men när det gäller det första, taket, är frågan som bortsopat. I intervjun svarar Larsson att den "inte varit aktuell för regeringsförhandlingar" och hon lägger till:   "En del har vi kvar". "En del saker tar lite längre tid".

A-kassan är en försäkring som är central i den svenska modellen, som är viktig för att våga förändringen och som också är så konkret som att det handlar om mat för dagen och pengar till hyra. Idag är denna oerhört viktiga försäkring i förfall. Krav på förbättringar möts av hån. Samtidigt har alltså regeringspartier själva haft vallöften om detta. Vilket språkbruk som passar bäst i kommentarer om detta avgör du själv. Men illa är det.

Mer att läsa: Dagens arena om ministerns faktafel, SvT Debatt. Wanja Lundby-Wedin om a-kassan.

Fler som bloggar: Alliansfritt om Hägglunds högermän, Ledarbloggen om fallet som börjar med Larsson, Annarkia om lögner, Alliansfritt om färre sysselsatta, Ett hjärta rött om ökade klyftor, Löntagarbloggen om ungdomslöner, Parkstugan om obligatorisk a-kassa, Lena Sommestad om familjepolitik, Helene Hellmark Knutsson om dags för regeringen att agera, Göran Johansson om a-kassan liksom Leines blogg. Martin Moberg1, Martin Moberg om fakta som inte är fakta, Rosenrasande,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,