onsdag 15 februari 2012

Sverige: Erkänn Palestina! Riksdagsmajoritet finns!

Idag är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Frågan är om utrikesministern kommer att tillkännage att Sverige kommer att erkänna Palestina? Äntligen? Det vore hög tid. Historien sedan staten Israels grundande, som samtidigt förutsatte ett genomförande av en delningsplan som FN presenterat, är mörk och konfliktfylld. Samtidigt förutsatte FNs delningsplan ett självständigt Palestina. Det har därefter omöjliggjorts av en rad skäl. Västmakternas behov av att kontrollera området med tanke på den egna oljetillgången. Israels ständiga angrepp på palestinier och grannar, allt med utgångspunkt från att slå till "sju gånger hårdare" än de angrepp man i krigens dagen själva fått utstå. Inhysandet av palestinier i flyktingläger, defacto-annektering av palestinsk mark genom bosättningspolitiken osv. Ibland säger man att ett fredsavtal ska invändas, således ett beroende av att den israeliska stat som har agerat mot en palestinsk stat i alla tider, ska ändra inställning.

Sverige har på senare år blivit skarpare i tonen mot Israel, vilket är bra. Men nu gäller det att ta steget fullt ut och erkänna Palestina, inte rösta nej. Vid motsvarande utrikesdeklaration förra året var det en ganska passiv Carl Bildt som talade. I det dokumentet var budskapet någon rad:
Europeiska unionen vill se en fredsuppgörelse om en tvåstatslösning på folkrättslig grund, vilket tydliggjordes av EU:s ministerråd i december 2009.
Sveriges regering har sett till vi, som ett av få länder, röstade nej till Palestinas medlemskap i UNESCO. Så borde man kunna förvänta sig en annan inriktning när det handlar om erkännande av staten Palestina? Ja, om regeringen lyssnar på riksdagens majoritet så är det en rimlig slutsats. Idag skriver företrädare för de rödgröna om ett erkännande på Brännpunkt SvD, en linje som de partierna har drivit länge. Men det finns också en rörelse inom centern och folkpartiet som nyligen har markerat samma syn i frågan. Stå för detta också när frågan formellt hanteras. Det må vara regeringen som hanterar utrikespolitiken men densamma måste ta hänsyn till hur majoriteten i riksdagen verkligen tycker!

Mer: Ekot,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,