onsdag 25 januari 2012

Ett nytt besked om S-partiledare och om valprocess

Såg just nu en direktsänd presskonferens med S partisekreterare Carin Jämtin. Under dagarna har VU fört samtal med partistyrelse och partidistrikt om såväl namn som om det ska bli extrakongress och hur valet ska gå till.

Carin Jämtins besked att hon inte hade namnkommentarer i dag verkade, som jag hörde sändningen på nätet, inte hörsammas av de församlade medierna. Därför blev Carins svar i många fall "Inga kommentarer". Ett besked lämnade hon dock: Hon kommer inte själv att ta rollen som partiledare utan fungera som partisekreterare även framöver.

Nu finns ett förslag om en snabb process. Ett önskemål / kvar från alla partidistrikt. Det är, betonade Jämtin, ett exceptionellt läge. I ett första skede utser alltså partistyrelsen en ny partiledare. Ingen extra kongress föreslås, alltså. Därefter kommer partiets organisationsutredning att inför valen på nästa ordinarie kongress 2013 att bereda hur förslag om förnyade former av valprocesser till alla uppdrag utformas. Ett remissmaterial om detta kommer också att sändas ut till medlemmarna inom kort. Om Carins besked om "Nej" till partiledarskap också i detta andra steg uppfattade jag inte...helt tydligt..

Jag har tidigare bloggat om att jag gärna ser den där förnyelsen och öppenheten så snart som möjligt. Men jag har förståelse för att man bedömer läget som man gör och det är bra, eller nödvändigt, att man redan nu markerar att det blir ändring till ordinarie kongress.

Även om jag på nätet och i samtal med andra kan se att det finns kvarvarande bitterhet, besvikelse och starka känslor hos många efter det som har hänt, så känns det ändå som om tonläget har förändrats. En vändning och en samling i ett svårt läge med en insikt om att vi bara kommer att greja uppgiften att lyfta partiet om vi håller ihop. "Håller ihop" innebär inte frånvaro av kritik, i mina ögon. "Hålla ihop" innebär att främst att samlas kring de politiska diskussionerna med väljarna, att jobba ihop politiken, att lägga krut på att stärka partiorganisationen och en del annat. Må så ske!

Fler som bloggar
: Tord Oscarsson,
Mer att läsa: DN, AB, SvD, Ekot,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,