torsdag 8 oktober 2009

Vem inspirerar till moderata förslag för kontroll av TV ?

Två moderata riksdagsledamöter är trötta på att TV är "vänster". Därför ska en oberoende och opolitisk utredning som fortlöpande granskar SVT:s sändningar för att garantera dess politiska oberoende tillsättas. Allt enligt förslag i riksdagen.

Man funderar över inspirationen? Nordkoera eller Berlusconi?

Jag tycker att det avståndstagande som ändå den moderata gruppledningen verkar göra är klokt och ska respekteras.
'
Men ändå. Den som minns Fredrik Reinfeldts skarpa utfall i morgonsoffan över hur "socialdemokrater ringer runt till redaktioner..." kan ändå börja fundera över hur diskussionerna går inom (m). Motionen i riksdagen - är det bara en krusning på ytan av ett hav med skarpa strömmar under?

De "överläggningar" som Regeringskansliet hade med radions Eko-redaktion i början av mandatperioden oroade mig redan då. Vad ska man nu säga, tycka och tänka?

Motionen:
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kräva fullständig politisk objektivitet av SVT.
Motivering

Under den tid då SVT var den enda nyhetskällan på TV dominerades den politiska arenan av Socialdemokraterna. Trots utsago om att SVT skulle förhålla sig neutralt och skildra händelser samt andra nyheter på ett objektivt sätt skedde detta icke.

Istället sattes lojala S-sympatisörer på i stort sätt samtliga poster som hade inflytande över nyhetsrapportering och programplanering. Idag har tiderna förändrats och det politiska klimatet ser således annorlunda ut. Fler TV-kanaler än någonsin finns tillgängliga, från världens alla hörn. Även SVT har förändrats och blivit mer objektivt än under monopolperioden, men ännu finns mycket att göra.

Det är nämligen fortfarande långt kvar till full objektivitet i SVT:s nyhetsinslag. En majoritet av inslagen ställer de rödgröna, och då främst Socialdemokraterna, i bättre dager än, exempelvis, Alliansen. Det är slående hur, om man en timme efter SVT:s nyhetssändning zappar över till exempelvis, TV4 ger en ganska annorlunda bild av en och samma, ofta politiska, händelse.

Det är en självklarhet att SVT ska fortsätta göra politiska reportage, debattprogram och andra nyhetsrapporteringar med politiska inslag. Däremot bör regeringen omedelbart tillsätta en oberoende och opolitisk utredning som fortlöpande granskar SVT:s sändningar för att garantera dess politiska oberoende.

Vi lever inte längre under socialdemokratins ok och därför bör även SVT lösgöras från dess grepp.

Stockholm den 1 oktober 2009
Jan R Andersson (m)
Peder Wachtmeister (m)

Fler bloggar om detta;

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Man tror inte sina ögon. Det är ju Berlusconi 100%, utan hans karisma och ekonomiska möjligheter, men likafullt. Tilltron till ett öppet och demokrtiskt samhälle verkar vara mycket svag.

Anonym sa...

Varför är det bättre att Svt förblir Socialdemokratiskt? Eftersom alla betalar för Svt så borde väl deras kanaler vara för alla?