lördag 31 oktober 2009

Solnamotion fick S-kongressens stöd

Efter hårt arbete av kongressdelegationen från Stockholms län och inte minst av Stig Malm tidigare i veckan beslutade kongressen att bifalla en motion av Thomas Longhi om en översyn av arbetsgivinträdet. Motionen hade grundtanken att underlätta för unga att inte hindras till ett jobb på grund av att trygghetssystemen skapar otrygghet för företagen.

Om detta bloggar också Johanna Graf direkt inne från kongresshallen.
Mer om motionen nedan

Motion G54
Solna arbetarekommun

Ökad trygghet för unga genom förändring av arbetsgivarinträdet Systemet med arbetsgivares ansvar för de anställdas ersättning vid sjukdom behöver förändras. För unga anställda i små företag innebär systemet stora risker att stå utan skydd vid sjukdom när försäkringskassan släppt sitt ansvar och i stället det lilla företaget ska bära kostnaderna. För unga inom inte minst små tjänsteföretag är timanställningar mycket vanligt. Även anställningar med stor eller till och med hundra procents lön i form av provision är läget särskilt svårt. Vid sjukdom riskerar de att stå helt utan ersättning. Dessutom har många unga drabbats av att utöver inkomstförlusten vid sjukdom också bli av med de tidigare utlovade arbetstimmarna. De får ingen lön samtidigt som försäkringskassan dragit sig undan ansvaret för trygghetsersättningarna vid sjukdom'

Det finns fler områden där en reformering av systemet är viktig. För mycket små företag kan läget vara att omsättningen räcker till att täcka en lön. Med nuvarande system tvingas företaget i praktiken bära dubbla löner under en sjukdomsperiod; den anställdes samt vikariens. Också här beror det på att försäkringskassan nu inte tar ansvaret för vårt sociala trygghetssystem. Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller social trygghet. Det måste gälla också för unga som jobbar i mindre företag. Det måste också gälla för de små företagen. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslår Socialdemokraterna i Solna att arbetsgivareinträdet i sjukförsäkringen ses över. Thomas Longhi

Fler motioner på NetRoots.

Här finns fler kongressbloggar:
Åsa Lindestam , Joakim Kellner kommunals kongressblogg, Röda Berget , Camilla Wedin ,
Dan Oskarsson , Jonas Morian , Eva Rundkvist Käringen mot strömmen , Åsa Westlund , Staffan Svärd , Krassman , S-Buzz , Reza Javid Mohammedsvensson , Erik Laakso På uppstuds , John Johansson , Örebro läns delegationsblogg , VästmanlandsdelegationenLidmans legender , Anders Teljebäck , Gabriel Wikström , Åsa Eriksson , Tingeling , Peter Gustavsson , Lars Wiberg , Darina Agha , Markus Blomberg , Robert Noord , Thomas Bodström , Best of mankind , Fredriks kongressblogg , Fredrik Lundh Sammeli , Rödgrön , S i norr - kongressblogg , S debatt i Jämtlandslän , Mats Engström , Rosemari Södergren med Kulturbloggen , Johan Westerholm på Mitt i steget , Alexandra Einerstam HBT-sossen , Monica Green , Arvid Falk hela redaktionen på plats , Anders Löwdin på Lowdin.com , Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige , Mårten Wedebrand , Nathalie Sundesten Landin , Stefan Wikén Stefans konspirationer, Peter Högberg Högbergs tankar , Viktor Tullgren , Fredrik Jansson tankar från roten , Karin Bergh , Haningeposten , Eva-Lena Jansson , AC Brockman , Fredrik Pettersson , Thomas Hartman , Anna Vikström , Alliansfritt Sverige


Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Det var en bra motion. Annars är det besvikelser. Det där programmet för mer jobb ser ut som snömos och skåpmat. Det övertygar ingen och lockar inga nya väljare. Och de här hyllningskörerna till Sveriges impopuläraste partiledare bådar gott för Alliansen inför kommande val. Socialdemokraterna förefaller prioritera sin interna trivsel framför ett verkligt alternativ till Alliansen. Om det VERKLIGT allvarliga, nämligen hotet mot de mest utsatta, de långtidssjuka, som hotas med utkastning i ekonomisk misär, och de arbetslösa, som drivs till misär i halvårslånga väntetider på ersättningar från a-kassorna, hör vi alltjämt ingenting. Det är förstås en dödsdömd strategi att lägga sig så nära alliansen som möjligt, efter som alliansens toppar har ett välgrundat image av överlägsen kompetens. Säg det rent ut: intrycket man hittills fått är - följaktligen! - att socialdemokratin ställer in sig på ett valnederlag till, för hur skall annars denna samlade menlöshet förklaras? Varför ska vi välja en rödgrön regering som med blott mariginell skillnad ansluter sig till Alliansens politik? Jag bara frågar!
.
Och så den här jämrans Margot Wallström? Vad fan är det för bra som HON har gjort? Själv har jag ingen aning. Jag vet heller inte hur man skulle kunna få information härom. Jag fattar inte. Inom EU anses hon inkompetent, vad ryktet går. Vi får överhuvudtaget inte veta någonting alls om vad hon har åstadkommit i sak. Strängt taget får vi just inte veta någonting om vad EU egentligen håller på med. Hela EU är ett odemokratiskt byråkratprojekt borde lämna, eller åtminstone decentralisera så långt möjligt enligt den nu nergrävda subsidiaritetsprincipen. Kommer EU upp på kongressen? Då krävs mer än tomt inställsamt prat om att "Man måste lyssssssnaaaa".
.
Politiken är en imbecill skönhetstävling av allt att döma. Det är fifty-fifty ungefär hur och var man än ser det. Som ett gungbräde, vars alla lägen är likvärdiga totalt. Själv ser jag ingen anledning att rösta eller ens bry mig överhuvud taget längre. Blir mest äcklad. Politiken helt låst, och påverkan övar man bättre på andra verksamhetsområden.

- Peter Ingestad, Solna