lördag 31 oktober 2009

Högre kvalitet i välfärden högt på S-kongressens dagordning

Lördagen på S-kongressen i Älvsjö kommer att avslutas med stor kongressfest. Tiden fram till dess ska användas för att lägga fast ett av de viktigaste områdena: riktlinjernas del samt motioner om hälso- och sjukvårdspolitiken, den generella synen på välfärden, de äldres välfärd och bostadspolitiken. Tidigare i år har partiet antagit ett mer omfattande sjukvårdspolitiskt program. Dagens diskussioner och beslut blir ändå centrala för arbetet med en politik som förhoppningsvis kommer att ingå i en regeringsförklaring i oktober 2010 av Mona Sahlin.

Det är förstås självklart: En hälso- och sjukvårdspolitik, med riktning mot mer av hälsa, är central därför att det handlar om "liv och död". Därför ska socialdemokratin fortsätta slåss för en generell välfärd, gemensamt finansierad över skatter som tas ut efter bärkraft. Därför ska vi också se till att vårdens resurser fördelas efter behov, inte efter hur eller var olika producenter av vård önskar etablera sig. Men visst har sjukvårdspolitiken också betydelse för hur Sverige kommer att styras efter 2010 års val.

När väljarna gör sitt val "bakom skärmen" i vallokalen är hela bilden av de politiska alternativen viktig. Höger-vänster? Regeringsdugligt? Ekonomiskt trovärdig? Till de läggs några frågor som för de flesta väljare är mer avgörande än andra. Sjukvårdsfrågor hör till dem.

Förhoppningsvis blir dagen full av konkreta förslag och beslut om hur vi stärker vården: bättre tillgänglighet, både i telefon, öppettider och när det gäller den kompetens som finns på vårdcentralerna. Mer av förebyggande hälsovård där mer kraft läggs på patientsäkerhetsarbete. Ett nytt sätt att fördela vårdens resurser som tar hänsyn till hur behoven ser ut.

Under dagen kommer samma diskussioner som under skolavsnittet att återkomma. Frågan om alternativa utförare och om vinster i vården ska accepteras är förstås viktigt men ska, kan och får inte bli det enda som når ut från kongressen. Helheten i politiken är alltför viktig för det.

I de ursprungliga förslagen till riktlinjer hade partistyrelsen följande skrivning om val och alternativ:
Valfrihet är viktigt. Men det är människors frihet att välja mellan olika välfärdstjänster som ska öka, inte utförarnas frihet att välja var verksamheten ska ligga och vilka som ska få tillgång till vad. De alternativ medborgarna väljer mellan ska hålla samma höga kvalitet oavsett vem som driver verksamheten. Då finns ingen motsättning mellan valfrihet och jämlikhet.
När det gäller vinster finns följande ursprungsskrivning:
Gemensamma resurser tänkta för välfärdsverksamhet ska gå till välfärdsverksamhet. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att privata ägare tar ut stora vinster genom att göra avkall på kvaliteten i välfärden, eller genom att välja bort de medborgare som är minst lönsamma. Vi vill också införa en lag om investeringsskydd så att skattefinansierad verksamhet inte kan slumpas bort till privata ägare till underpris.
Vi får se hur det utvecklar sig under dagen. Men om jag får önska så tar kongressombuden ett stort fokus på just vårdens kvalitet, det förebyggande och om vilket sätt att fördela vårdresurser som ger bäst förutsättningar att möta de stora klyftorna i hälsa som finns mellan människor. Det mer än att huvudmannaskap och vinster tar över bilden av vår sjukvårdspolitik.

Jag tycker verkligen inte att de diskussionerna är oviktiga. Däremot kommer vi att dömas efter innehållet i vårdpolitiken. Vi kommer också att dömas i jämförelse med våra motståndare. Den anpassning av hälso- och sjukvårdspolitiken som moderaterna nu gör (retoriskt) där man säger sig lämna sitt tidigare fokus på privatiseringar för att i stället tala kvalitet och jämlik vård (!!!) minskar inte betydelsen av en tydlig S-politik och kommande rödgrön regeringspolitik för vård och omsorg.

Fler bloggar på NetRoots.

Åsa Lindestam , Joakim Kellner kommunals kongressblogg, Röda Berget , Camilla Wedin ,
Dan Oskarsson , Jonas Morian , Eva Rundkvist Käringen mot strömmen , Åsa Westlund , Johanna Graf , Staffan Svärd , Krassman , S-Buzz , Reza Javid Mohammedsvensson , Erik Laakso På uppstuds , John Johansson , Örebro läns delegationsblogg , VästmanlandsdelegationenLidmans legender , Anders Teljebäck , Gabriel Wikström , Åsa Eriksson , Tingeling , Peter Gustavsson , Lars Wiberg , Darina Agha , Markus Blomberg , Robert Noord , Thomas Bodström , Best of mankind , Fredriks kongressblogg , Fredrik Lundh Sammeli , Rödgrön , S i norr - kongressblogg , S debatt i Jämtlandslän , Mats Engström , Rosemari Södergren med Kulturbloggen , Johan Westerholm på Mitt i steget , Alexandra Einerstam HBT-sossen , Monica Green , Arvid Falk hela redaktionen på plats , Anders Löwdin på Lowdin.com , Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige , Mårten Wedebrand , Nathalie Sundesten Landin , Stefan Wikén Stefans konspirationer, Peter Högberg Högbergs tankar , Viktor Tullgren , Fredrik Jansson tankar från roten , Karin Bergh , Haningeposten , Eva-Lena Jansson , AC Brockman , Fredrik Pettersson , Thomas Hartman , Anna Vikström , Alliansfritt Sverige
, Johanna Graf

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Unknown sa...

Det var mycket allmänt hållet.