lördag 10 oktober 2009

Granska riksdagen med kalla fakta - utan grumliga syften

[uppdaterad] Det är ett fundament i en levande demokrati att politiker granskas. En fri media som granskar makten utan styrning från politikens sida är viktig. Oerhört viktig. En del tycker faktiskt illa om detta och vill styra upp granskarna. Det är inte bra för folkstyret.

Våra ledamöter Sveriges riksdag ska förstås granskas. Hur sköts uppdraget? Hur röstar man? Driver man de frågor man har lovat före valet? En av mediernas älsklingsvinklingar handlar om hur närvarande riksdagsledamöter är vid voteringar. Andra granskningsområden handlar om vilka, och inte sällan om antal, initiativ man tar i riksdagen.

söndag ska TV4:s Kalla Fakta fylla detta basuppdrag i demokratin. Jag utgår från att programmet lever upp till sitt namn, det där med "Fakta". Så blir det säkert. På hemsidan anger man att bisysslor kommer att tas upp. Men också lite mer av ordningsregler som närvaro vid riksdagens voteringar.

En ledamot som bloggat om detta är Monica Green. Hon beskriver bland annat att frånvaro kan ha högst naturligt förklaringar men också att det till del är viktigt i riksdagsarbetet.
Att jag varit på en begravning, att jag varit i Köpenhamn på Nordiska Rådet och att jag de andra 4 tillfällena varit på arbetsplatsbesök i Skaraborg. Arbetsplatsbesöken är särskilt viktiga nu när jobbkrisen slagit så hårt och många är oroliga för sin framtid. Alla sådana synpunkter kan jag ta med i mitt Riksdagsarbete i Interpellationsdebatter, motionsskrivande och utskottsarbetet.
Det verkar som att Kalla Fakta har fått mycket fakta inför programmet. Så skriver t.ex. Thomas Bodström om de underlag som S-gruppen i riksdagen har skickat till redaktionen. Om sin egen frånvaro skriver Thomas.
När det gäller voteringar har vi haft 125 stycken under mandatperioden varav jag har deltagit i ungefär hälften. Vid de allra flesta tillfällen då jag inte har deltagit har det berott på partiarbete, föredrag, utskottsresor, skolbesök, konferenser, debatter m.m.

14 gånger har det berott på att jag har deltagit vid rättegångar. Inte vid något tillfälle under tre år har jag missat ett utskottssammanträde eller interpellationer på grund av att jag är advokat eller skriver böcker
Jag hoppas att TV4 och Kalla Fakta fyller sin viktiga granskningsroll på söndag. Tyvärr har andra medier som gjort detta haft andra och mer "sumpiga" avsikter. I våras stod exempelvis tidningen Expressens ledarredaktion föga förvånande för ett av de sämsta inslagen i politisk "granskning". I den flod av negativa artiklar om Mona Sahlin blev det här ett inslag i den allmänna smutskastningen.

Kalla Fakta borde hålla sig till fakta. Så blir det säkert. Om inte finns det anledning att återkomma. Statistik för ledamöternas närvaro respektive frånvaro finns nämligen också i min ägo om den nuvarande alliansens partiledare under deras tid i motsvarande ställning som Mona Sahlins, dvs opposition. Att kasta skit riskerar alltid att slå tillbaks på den som kastade först. Men så blir det ju inte.

Fler progressiva bloggare på NetRoots.

Uppdatering:
Inför programmet har också Helen Pettersson, (Ett annat perspektiv) bloggat. Helen som är S-riksdagsledamot med mycket hög närvaro, skriver på sin blogg:
I morgondagens avsnitt är jag en av dem som har högst närvaro i riksdagen. Det känns ju såklart bra. Men jag oroar mig däremot för de andra som kommer att lyftas fram. Man kan inte bara se på närvarostatistiken om man är en bra ledamot eller inte. Vi har alla olika roller. Till exempel är partiledarna ofta frånvarande - något som är ganska självklart. Det finns viktiga uppdrag kopplade till det som är riksdagsuppdraget som måste utföras.
Helen avslutar med samma tanke som jag själv, om nu det "faktamässiga" får stå tillbaks för mer av spekulationer och allmänt negativt om de folkvalda. Det kan säkert finnas anledning att återkomma till ämnet.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Svt idag är idag en Socialdemokratisk propagandamaskin. Samtliga nyhetsprogram är vänster och i stort sett samtliga journalister, ingen av dom döljer det.

Så varför kritiseras Moderater för sitt förslag att göra Svt politiskt neutralt? Det borde väl vara en självklarhet med tanke på att Svt är skattefinansierat.

August Palm sa...

Nyanställd på Timbro?