fredag 30 oktober 2009

Vi är inte nya moderater - vi är trygga socialdemokrater

Mona Sahlin intervjuades nyligen i SvT, dagen efter den utrikespolitiska debatt som engagerade så många ombud. Besluten blev att de svenska trupperna ska vara kvar i Afghanistan, att Sverige ska verka för erkännande av två folkmord och för ett erkännande av Västsahara som självständig stat.

SvT:s Anders Lindqvist frågade förstås om jobbpolitiken som dominerat första dagen så totalt. Mest nyfiken var han på den betoning av företagandets villkor som debatten lyft fram. "Håller ni på att byta kläder, ni och moderaterna", undrade han. Mona, förstås klockren, svarade:"
Vi är inte nya moderater - vi är trygga socialdemokrater
Det verkar finnas en något mytiskt kryddad frustration hos "mediafolket" över att S-kongressen både är samlad och samtidigt sluter upp så enhälligt bakom Mona Sahlin. Reportern Anders Lindqvist fick frågan hur det var med alla "falanger" och svarade att "opinionsmätningarna visar visserligen lågt förtroende men här bland kongressombuden är det en total uppslutning bakom Mona Sahlin. Hon kör kongressen proffsigt".

Bristen på stora konflikter i kongressalen gör att de förberedande temagrupperna, som är ombudens egna arenor bakom stängda dörrar, blir föremål för spekulationer om "tuffa debatter". Visst kan säkert en hel del inlägg vara skarpa. Men det ganska nya arbetssättet har en viktig funktion för dialog mellan föredraganden och ombud, för att jämka samman idéer och reda ut missförstånd. Utskottsarbetet är en grundstomme i Svenska riksdagen och är nu också ett arbetssätt som tillför partiets kongresser nya arenor för ombuden.

Fler inlägg på NetRoots.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,